Uprawnienia budowlane w konkretnych specjalnościach

Uprawnienia budowlane w konkretnych specjalnościach

Kluczowym elementem w branży budowlanej jest posiadanie uprawnień budowlanych (program na uprawnienia budowlane). Jeżeli chodzi o inżyniera budowlanego, to ma on prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przykładowo jako kierownik robót budowlanych lub projektant. Istotnie uprawnienia nadaje się w konkretnych specjalnościach. Ich uzyskanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy kandydat spełnia określone wymagania.

Uprawnienia budowlane w konkretnych specjalnościach

Kryteria, które należy spełnić

Oczywiście spełnienie wspomnianych wcześniej wymagań jest niezbędne, aby móc cieszyć się uprawnieniami budowlanymi. Pierwszym kryterium jest odpowiednie wykształcenie. Drugie kryterium stanowi praktyka zawodowa, a ostatnie – egzamin państwowy (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). W przypadku egzaminu kandydat musi wykazać się wiedzą z zakresu znajomości procesu budowlanego oraz przepisów budowlanych. Oczywiście uprawnienia nadaje się do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania ma prawo projektować, sprawować nadzór autorski oraz kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych. Poza tym w jej gestii znajduje się sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

W tej części przyjrzymy się możliwościom, które dają ww. uprawnienia. Otóż posiadający je inżynier może kierować budową oraz innymi robotami budowlanymi. Poza tym zajmuje się sprawowaniem nadzoru i kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. Co więcej do jego kompetencji należy kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych. Oczywiście uprawnienia budowlane udzielane są w różnych specjalnościach (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). I tak można wybrać specjalność inżynieryjną drogową, mostową, wyburzeniową i hydrotechniczną oraz architektoniczną. Jak również konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną telekomunikacyjną, elektryczną oraz sanitarną.

Specjalizacja techniczno-budowlana

Godnym uwagi jest fakt, że w niektórych specjalnościach wyodrębnia się specjalizacje techniczno-budowlane. Możemy się z nią spotkać w przypadku specjalności hydrotechniczne. Dotyczy ona takich zagadnień, jak morskie budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni ścieków i wody oraz melioracje wodne. Jak również śródlądowe budowle hydrotechniczne (program z aktami na uprawnienia budowlane). Powyższa specjalizacja występuje także w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest ona związana z takimi zagadnieniami, jak obiekty wysokościowe, obiekty budownictwa ogólnego oraz obiekty budownictwa przemysłowego. Jak również rusztowania i deskowania wielofunkcyjne oraz obiekty budowlane na terenach pływów górniczych. Specjalizacja techniczno-budowlana znajduje się również w specjalności instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.