fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Studia wyższe a uzyskanie uprawnień budowlanych

Właściwe wykształcenie jest obligatoryjne, jeśli chcemy ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych. Do wyboru mamy wiele specjalności, a do każdej z nich jest tak naprawdę potrzebne nieco inne wykształcenie. Jakie więc studia wyższe powinniśmy ukończyć, aby uzyskać uprawnienia w pożądanej przez nas specjalności? Jest to niezwykle istotne pytanie, gdyż to od wyboru kierunku zależy tak naprawdę nasza zawodowa przyszłość. (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Kierunki odpowiednie i kierunki pokrewne

Prawo budowlane mówi o dwóch rodzajach kierunków studiów – odpowiednich (odpowiadających) i pokrewnych (uniwersalne). Dopiero po ukończeniu któregoś z nich można przystąpić do egzaminu na uprawnienia. Każda specjalność ma ściśle określoną listę kierunków. I tak studia wyższe na kierunku odpowiednim zostały dobrane ściśle do specjalności. Zakres programu nauczania w bardzo dużej mierze pokrywa się z zakresem specjalności uprawnień budowlanych. Kierunki pokrewne są uniwersalne, ponieważ dają możliwość zdobywania uprawnień w różnych specjalnościach. Mogą więc być dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie potrafi przed studiami sprecyzować, w jakiej specjalności chce pracować. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Studia wyższe a brak usystematyzowania nazw

Przepisy wydają się być jasne, lecz niestety polskie nazwy kierunków studiów nie zostały usystematyzowane. Powoduje to liczne rozbieżności w nazewnictwie kierunków studiów a kierunków wymienionych w prawie budowlanym. Co więc dzieje się w przypadku, gdy określenie uznanie kierunku za odpowiedni czy pokrewny jest wyzwaniem? W takiej sytuacji konieczne jest przedstawienie odpowiedniej komisji suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów. Należy też pamiętać o potwierdzeniu tych dokumentów u kierownika jednostki organizacyjnej uczelni. (nauka do uprawnień architektonicznych)

Proces kwalifikacji wykształcenia

Komisja kwalifikacyjna porównuje informacje z dostarczonych dokumentów z zapisem programu studiów określanego w ECTS. Jeżeli studia wyższe odbywały się poza granicami naszego kraju, sprawę rozpatruje się w sposób indywidualny. Jeśli nie ukończyliśmy studiów, ale mamy tytuł technika/mistrza bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, komisja nadal może kwalifikować nasze wykształcenie. Wtedy ponownie jak w przypadku studiów, porównuje się zgodność zawodu z listą zawodów, które odnajdziemy w prawie budowlanym. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com