fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Składowanie materiałów

Materiały można składować na terenie, który chwilowo nie jest zajęty (program na uprawnienia budowlane). Oprócz tego jest to również idealne miejsce dla zieleni. Jednak należy pamiętać o tym, że ciężko jest przewidzieć, gdzie zakład będzie potrzebował rozbudowy. Jednym z rozwiązań, który zabezpieczy w jakiś sposób to miejsce, jest unikanie zbytniego zacieśniania terenu zakładu oraz unikanie zbyt gęstej zabudowy. Jeżeli działka będzie za bardzo wykorzystywana, to należy się liczyć z tym, że często przebudowa oraz rozbudowa nie wchodzą w grę. Rezerwy, które są niezbędne do rozbudowy zakładu powstają przy racjonalnej zabudowie, gdzie wolne tereny są przeznaczone na zieleń.

Składowanie materiałów
Składowanie materiałów

W sytuacji, kiedy produkcja rośnie, to najlepiej jest uruchomić nowy ciąg produkcyjny. Często zdarza się również tak, że część urządzeń i maszyn nie są w pełni wykorzystane. W związku z tym produkcja może wzrosnąć na skutek usprawnienie i rozszerzenia niektórych działów. Tutaj również są potrzebne rezerwy terenowe.

W przypadku rozbudowy hal, można ją rozbudować w różny sposób. Wszystko zależy od warunków miejscowych i technologii procesu produkcyjnego. W związku z tym wyróżnia się kilka schematów:

– a: dobre rozwiązanie pod kątem technologicznym, jednak pojawiają się problemy związane z konstrukcją i trzeba oprzeć nową część konstrukcji na starej,

– b oraz c: brak trudności konstrukcyjnych, pozwalają na powtórzenie istniejącej konstrukcji hali,

– d: sprawia trudności konstrukcyjne, jest to schemat dobry wtedy, kiedy brakuje miejsca na rozbudowę,

– e: nieracjonalna rozbudowa zakładu z tego względu, że droga transportu i sieć uzbrojenia terenu będzie droższa, a sam teren zakładu nie zostanie odpowiednio wykorzystany,

– f: racjonalna rozbudowa zakładu (nauka do uprawnień architektonicznych).

Typizacja planów generalnych zakładów przemysłowych

Trudno jest stypizować plany generalne zakładów przemysłowych. Jest to spowodowane różnicami m.in. w:

– ukształtowaniu terenu,

– warunkach hydrogeologicznych,

– klimacie,

– stronach świata,

– kierunku wiatrów.

Różnice te wynikają z różnych lokalizacji zakładów. Istnieje szansa, żeby opracowywać projekty typowe dla całych zakładów, które mają typową technologię. Są to m.in.

– obiekty o ustalonej wydajności i parku maszynowym,

– niektóre fragmenty planu generalnego takie jak: schemat układu budynków produkcyjnych, rozwiązanie placu przedzakladowego lub inne typowe powtarzające się fragmenty planu generalnego.

Wszystkie te rozwiązania wiążą się z koniecznością przystosowania się do warunków miejscowych. Jednak niejednokrotnie są one pomocne na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne). Jako typowe można również opracować:

– przekroje dróg,

– układy sieci przewodów,

– elementy małej architektury, czyli: ogrodzenia, bramy, ławki, latarnie.

Ważne jest, żeby przestrzegać nakłady pieniężne i przy projektowaniu planów generalnych, jak i przy każdej innej czynności, która wymaga pieniędzy.

Zasady ekonomii projektowania planów generalnych

Kwestia oszczędzania jest ważna praktycznie w każdej dziedzinie. Ważne jest, żeby lokalizacja zakładu przemysłowego zapewniała minimalne wydatki na budowę i minimalne koszty eksploatacji. Dodatkowe koszty nie powinny powstawać z powodu ukształtowania terenu oraz warunków hydrogeologicznych. Umiejscowienie zakładu powinno być jak najbliżej:

– źródeł surowców,

– magistrali transportowych,

– źródeł energii.

Na skutek przecięcia głównej magistrali samochodowej przez tor kolejowy pojawia się konieczność, żeby:

– powstało skrzyżowanie w dwóch poziomach,

– nastąpiło podzielenie terenu zakładu przemysłowego na kilka części.

Nowe zakłady, które są z reguły większe niż istniejące, powstają pod pozorem rozbudowy istniejącego zakładu przemysłowego. Nie bierze się wówczas pod uwagę tego, że teren oraz inne warunki nie są wystarczające.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com