fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Remont dachu to ważne przedsięwzięcie. Nieprawidłowo wykonany może wiązać się z rozwojem wilgoci wewnątrz budynku. Wszelkie prace wzmacniające obiekt powinny być poprzedzone pracami związanymi z uszczelnieniem dachu. Jakie problemy możemy spotkać podczas wykonywania tych prac?

Problem 1. Nieprawidłowo wykonane deskowanie może wpływać na szczelność dachu.

Deskowanie połaci dachowych powinno być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia, sortowanej, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron preparatem grzybobójczym, ułożone stroną dordzeniową do dołu i przybite do każdej krokwi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Niezależnie od pokrycia dachowego za kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje umożliwiające swobodny spływ wody poza komin. Deski odbojowe powinny być układane na styk.

 

Problem 2.  Niepomalowane deskowanie może odbiegać kolorystycznie od więźby i sprawiać że całość będzie wyglądała  nieestetycznie.

Remont dachu polega również na wykonaniu prac odgrzybieniowych i zabezpieczających przeciko ogniu. Deskowanie należy zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. Dodatkowo, w celu postarzenia desek należy rozważyć zastosowanie dodatków barwiących, które scali kolor desek z całą konstrukcją więźby.

 

Problem 3. Nieprawidłowe wykonanie łacenia dachu nie spełnia swojej funkcji projektowej.

Przed ułożeniem na dachu łaty należy zaimpregnować środkami ognioochronnymi. Gwoździe lub wkręty, którymi łaty mocuje się do podłoża, muszą mieć minimalną długość równą 2,5 krotności grubości łaty. Łaty są odpowiednio łączone bądź przycinane do pożądanej długości przez dekarza już na miejscu wbudowania.

Wymiary łat dobiera się w zależności od:

  • odstępów między krokwiami,
  • wagi pokrycia,
  • pochylenia dachu,
  • obciążeń od śniegu,
  • obciążeń od wiatru.

Wytrzymałość łat na zginanie jest ważna głównie ze względu na bezpieczeństwo ludzi pracujących na dachu. Na starych dachach odległości między krokwiami są często większe niż 100 cm, wówczas należy stosować łaty o odpowiednio zwiększonym przekroju.

 

Problem 4. Nieprawidłowo ułożone dachówki mogą powodować przedostawanie się wody oraz nieestetyczny wygląda dachu. 

Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, przy murach ogniowych i kominach. Dachówki należy układać prostopadle do okapu, tak aby sznur rozciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego brzegu dachówki w danym rzędzie. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1m i 30 mm na całej długości rzędu. Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie zgodnie z typem dachówki.

 

Problem 5. Brak założeń wyjściowych i rozplanowania pracy w ułożeniu dachówek może nadać nieestetyczny ostateczny wygląd.

Dachówki należy dopasować do dachówek mnich-mniszka które ułożone są na dachach pod względem kolorystycznym i gabarytowym. Dachówki mnich i mniszka często są układane na historycznych dachach. Obecnie produkowane dachówki są tylko optycznie podobne do dawnych. Historyczne dachówki były produkowane z jednej matrycy, aktualnie produkuje się je z dwóch oddzielnych matryc. Należy pamiętać o tym, aby z nowych dachówek uzyskać jednolity pod względem kolorystycznym ceramiczny dach., dlatego dachówki należy mieszać z kilku różnych palet. Zapobiegnie to powstaniu obszarów różniących się między sobą odcieniem, które wynikają z użytego do produkcji naturalnego surowca jakim jest glina oraz specyfikacji produktów ceramicznych.  Aby uzyskać efekt starej, zabytkowej dachówki wskazane jest również aby wymieszać trzy różne rodzaje dachówek. W celu zapobiegania podnoszenia dachówek pod wpływem silnych wiatrów należy zamocować dachówki do łat systemowymi spinkami. Niezależnie od potrzebnej ilości mocowań na połaci, należy mocować wszystkie dachówki: szczytowe, okapowe, kalenicowe, gąsiory, przy elementach przecinających połać dachu (okna połaciowe, kominy, kosze, itp.). Ponadto należy stosować mocowanie co piątej lub co szóstej dachówki w rzędzie, z zastosowaniem w rzędzie następnym przesunięcia mocowania o jedną dachówkę w lewą lub prawą stronę. Dachówki powinny mieć możliwość szybkiego wysychania po opadach deszczu czy śniegu. W związku z tym ważne jest zapewnienie wentylacji . Jej brak sprzyja powstawaniu zielenienia dachu.

 

Problem 6. Dachówka rozbiórkowa może wymagać napraw.

Dachówki pozostawione do ponownego montażu mogą mieć pewne uszczerbki, które w nieznaczny sposób wpłyną na jej szczelność i trwałość. Takie wady należy uzupełniać środkami renowacyjnymi. Należy również  rozważyć poddanie dachówki rozbiórkowej procesom hydrofobizaji. Dzięki temu trwałość dachówki będzie znacznie dłuższa.

 

Problem 7. Wcinanie dachówki w mur na styku tych dwóch materiałów może powodować rozszczelnienie połączenia.

Na styku dachówki z murem proponujemy zastosować obróbki z blachy zamiast wcinać dachówkę w cegłę. Odkształcenia dachu pod wpływem obciążenia wiatrem  i śniegiem może spowodować rozszczelnienie styku, a obróbka blacharska jest w stanie zapewnić szczelność styku.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com