Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to spora inwestycja, ponieważ koszt wynosi około kilkunastu tysięcy złotych. Bardzo ważna jest odpowiednia eksploatacja oczyszczalni, która pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych awarii. Warto stosować się do wszelkich zaleceń związanych z ich działaniem. (testy uprawnienia architektoniczne)

 

Z czego składają się przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składają się z zespołu urządzeń oczyszczających ścieki i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gleby lub do wód powierzchniowych. Przeznacza się je do unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych.(program na uprawnienia architektoniczne)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków składają się z dwóch części, pierwsza z nich to osadnik gnilny zwany wstępnym. Musi być on całkowicie szczelny. Zazwyczaj kupuje się go lub też można obudować go z betonowych kręgów. W miejscu tym ścieki są wstępnie oczyszczane,  większe cząstki zawieszone w ściekach opadają z czasem na dno tworzą osad.

Często oczyszczalnie wyposażone są w urządzenia mechaniczne do wymuszenia przepływu ścieków. Wpływ oczyszczonych ścieków z osadnika musi być odpowiednio umiejscowiony, aby ułatwić natlenienie pozostałych ścieków oraz odpływ piany gromadzącej się na powierzchni cieczy.(testy 2019 uprawnienia)

Istotne kwestie związane z przydomowymi oczyszczalniami

Bardzo ważna jest właściwa lokalizacja w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli ścieki wprowadzane są do przydomowej oczyszczalni nie powinno się stosować zbyt agresywnych środków chemicznych, mogą one bowiem spowolnić procesy gnilne zachodzące w osadniku.

Właściwa konserwacja oczyszczalni

W przydomowych oczyszczalniach ścieków istotna jest okresowa konserwacja. Czasem trzeba wywozić nagromadzony osad i od czasu do czasu płukać rury drenażowe. Filtry powinny być czyszczone co 3 do 6 miesięcy. Wykonuje się również okresową kontrolę składu odpływów, regulację natlenienia oraz uzupełnienie kultur mikroorganizmów.(program uprawnienia architektoniczne)

Stosowanie biopreparatów w eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków jest  równie istotna. Sprzyja bowiem prawidłowemu funkcjonowaniu oczyszczalni, redukuje powstawanie osadów, wspomaga procesy oczyszczania.

 

 

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.