fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Postępowanie kwalifikacyjne-dokumenty

Aby w pełni cieszyć się uprawnieniami budowlanymi, musimy osiągnąć odpowiedni poziom wykształceni oraz przejść praktykę zawodową. Tak więc analogicznie dokumenty, które musimy przedstawić to odpis dyplomu ukończonych studiów lub udokumentowanie otrzymania tytułu technika lub mistrza, oczywiście tylko zawodu ściśle związanego z budownictwem.(program do uprawnień na komputer)

Jeśli nie posiadamy samego dyplomu, wciąż są sposoby by potwierdzić odpowiednie wykształcenie. Zastępczo możemy przedstawić suplement do dyplomu lub po prostu zaświadczanie zawierające przebieg studiów. Czasami jesteśmy zobowiązani do przedłożenie dokumenty potwierdzającego, że przebieg studiów odbył się zgodnie z zasadami umowy zawartej z izby. Koniecznością jest też przedstawienie wszystkich projektów zrealizowanych w ramach naszej praktyki zawodowej. (program przygotowujący do uprawnień)

Każdy zestaw dokumentów poddawany jest weryfikacji. Dokładnie analizuje się wykształcenie kandydata, czy ukończony kierunek studiów jest odpowiedni względem kierunku studiów pokrewnych i czy przekłada się na wybraną specjalność uprawnień budowlanych. Jeśli nie jesteśmy pewni jaki kierunek studiów odpowiada jakiej specjalności- całe to zestawienie łatwo odnajdziemy pod załącznikiem nr. 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Natomiast sama weryfikacja i kwalifikacja odbywa się bardo prosty sposób. Zawód lub tytuł zawodowy kandydata odpowiada spisowi zawodów ściśle związanych z budownictwem (załącznik nr.3 w/w rozporządzenia). (akty prawne do egzaminu)

Odpowiedni kierunek studiów

Bez przejścia pozytywnej weryfikacji wykształcenia niestety nie możemy ruszyć dalej. Na pytanie czy dany kierunek jest odpowiedni czy pokrewny dla wybranej specjalności, bardzo łatwo możemy znaleźć odpowiedź. Wystarczy, że porównamy nazwy ukończonych przez nas studiów z wykazem z załącznika nr. 3 i zobaczymy czy się ze sobą łączą. W przypadku, gdy naszym dokumentem potwierdzającym był suplement do dyplomu, lub opis przebiegu studiów, wystarczy, że udowodnią one wystarczająca ilość godzin, która uzbroiła nas w wiedzę potrzebną do wybranej specjalności. (program do uprawnień architektonicznych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.