fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Oświetlenie dzienne jako zasadniczy czynnik

W przypadku pochyłych schodów należy pamiętać przede wszystkim, żeby zabezpieczały one całkowicie przed insolacją (uprawnienia budowlane). Żeby móc tego dokonać, należy:

– dopilnować, żeby orientacja była na północ,

– nachylenie oszklenia było nie mniejsze niż największy kąt wzniesienia słońca dla danej szerokości geograficznej.

Oświetlenie dzienne

Nie da się ukryć tego, że oświetlenie dzienne jest bardzo ważnym czynnikiem. To właśnie ono pozwala na właściwe użytkowanie pomieszczeń, w których odbywa się praca. Dodatkowo jest to również czynnik, który bardzo mocno wpływa na:

– konstrukcję budynku,

– architekturę budynku,

– ekonomię budynku.

Z tych powodów niezbędne okazuje się sprawdzenie warunków oświetlenia w przypadku każdego projektu, który dotyczy budynków przemysłowych. Jest to proces, który powinien zostać dokładnie przeprowadzony w zależności od znaczenia budynku oraz stopnia jego powtarzalności.

Pomieszczenia prac dokładnych i średnio dokładnych

W przypadku projektów typowych należy ściśle sprawdzić warunki oświetleniowe. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach, w których miejsce będą miały dokładne prace. Powinno się wówczas dokładnie sprawdzić rozkład natężenia oświetlenia oraz jego równomierność w kilku przekrojach. Należy w nich zwłaszcza wziąć pod uwagę te fragmenty pomieszczenia, w których będzie najsłabsze oświetlenie. Na podstawie tych danych powinno się określić wartości, które charakteryzują natężenie oświetlenia (testy 2021 uprawnienia).

Jeżeli projekty indywidualne dotyczą pomieszczeń dla prac dokładnych i średnio dokładnych należy sprawdzić natężenie oświetlenia co najmniej w przekroju charakterystycznym z wyznaczeniem wartości cr lub emn. Niezbędne jest wówczas sporządzenie wykresu, a także sprawdzenie punktów, które są wątpliwe poza przekrojem charakterystycznym.

Pomieszczenia prac średnio i mało dokładnych

Z kolei w przypadku pomieszczeń przeznaczonych dla prac średnio oraz mało dokładnych należy sprawdzić:

– rozkład natężenia,

– równomierność oświetlenia w przekroju, który jest charakterystyczny dla danego pomieszczenia; należy w nim wyznaczyć wartości, które określają natężenie oświetlenia.

Wyniki pomiarów należy zobrazować za pomocą wykresu wartości współczynnika oświetlenia dziennego.

W pomieszczeniach do prac mało dokładnych oraz w pomieszczeniach nieprodukcyjnych wystarczające jest sprawdzenie wartości współczynnika oświetlenia dziennego, które charakteryzuje oświetlenie wnętrza w jednym lub pięciu punktach przekroju charakterystycznego. Jeden punkt jest wystarczający dla oświetlenia bocznego. Z kolei pięć punktów dotyczy obliczania przy pozostałych rodzajach oświetlenia (program egzamin uprawnienia 2021). Wartość współczynnika oświetlenia dziennego można zastąpić sprawdzeniem wskaźnika geometrycznego. Wskaźnikiem takim jest stosunek powierzchniowy otworów świetlnych do rzutu pomieszczenia. Warunkiem jest jednak to, że takie wskaźniki dla określonego typu pomieszczeń można wcześniej wyznaczyć zgodnie ze ścisłymi obliczeniami.

Hale – przykłady zadań

Hala łukowa czteronawowa, która ma 60 m długości oświetla się:

– świetlikami latarniowymi w dwóch środkowych nawach,

– oknami w ścianach zewnętrznych skrajnych naw.

Wszystkie otwory świetlne umiejscowione są równolegle do siebie. W związku z tym, żeby sprawdzić oświetlenie, wystarczy obliczyć eir dla punktów płaszczyzny roboczej w przekroju charakterystycznym, czyli w przekroju pionowym w połowie długości hali. Należy także obliczyć wartość e’ dla jednej połowy świetlika i dla jednego pasa okien. Wartości te się powtarzają dla reszty otworów świetlnych i na końcu należy je do siebie dodać. Tak otrzymane wartości e’ pozwalają na obliczenie powiększonych o jednakową wartość e’’ i w związku z tym powstają ostateczne wartości e.

Z kolei hala szedowa konoidalna, która jest trzynawowa i ma siatkę słupów 24×12 m, ma świetliki o kształcie sierpowym. Pozwala to na użycie wykresów Daniluka, a przy obliczaniu powinno się zastosować zastępcze otwory prostokątne zamiast otworu kształtu sierpowego. Obliczanie wygląda tak, że najpierw liczy się wartość e’ dla otworów zastępczych środkowych, następnie dla otworów zastępczych bocznych. W efekcie określa się OJJ dla wszystkich świetlików w jednym szeregu (tj. dla trzech).

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com