fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Nadanie ww. uprawnień odbywa się poprzez wdrożenie postępowania kwalifikacyjnego na wniosek zainteresowanego. Prowadzi je okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa lub architektury. Oczywiście komisja jest właściwa dla miejsca zamieszkania kandydata (egzamin na uprawnienia budowlane). Pomyślne przejście procesu kwalifikacji wykształcenia i praktyki pozwala na podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP ustala termin egzaminu. Dwa razy w roku organizuje się sesje egzaminacyjne. Natomiast o dacie egzaminu dowiadujemy się nie później niż 90 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Istotnie postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów (testy 2019 uprawnienia). Pierwszy etap opiera się na kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej. Zgodność ukończonego przez kandydata kierunku studiów jest tutaj sprawdzana ze zgodnością dla wybranej specjalności budowlanej. Kierunki te można znaleźć załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Odrębne przepisy są natomiast stosowane wówczas, gdy wykształcenie zdobyto za granicą.

Z kolei drugim etapem postępowania kwalifikacyjnego jest przystąpienie do egzaminu (uprawnienia budowlane – egzamin). Godnym uwagi jest fakt, iż indywidualnie rozpatruje się każdy wniosek na uprawnienia budowlane.

Jak potwierdzić odbytą praktykę zawodową?

Istotnie potwierdzenie odbytej praktyki zawodowe jest równie ważne, jak zdobytego wykształcenia. Członek izby samorządu zawodowego, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane potwierdza praktykę kandydata. Co więcej zakres praktyki musi być kompatybilny z zakresem wybranej przez kandydata specjalności budowlanej. Bezsprzecznie praktyka jest zaliczana tylko wtedy, jeśli kandydat bezpośrednio uczestniczył w pracach projektowych lub pełnił funkcję techniczną na budowie. Wykonywane czynności nadzoruje patron praktyki zawodowej. Podsumowując postępowanie kwalifikacyjne jest konieczne, aby móc otrzymać uprawnienia budowlane (egzamin na uprawnienia budowlane). Jednak uzyskanie tych uprawnień pozwoli na pracę w budownictwie i rozwój swoich umiejętności w przyszłości.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.