fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kontrola posadzek monolitycznych z betonu

Podczas procesu tworzenia płyty posadzki zapewnia się jej odpowiedni nadzór i kontrolę. Kontrolując betonową mieszankę należy poprawnie zaplanować pobranie jej próbek na placu budowy, wykonanie oznaczenia jej konsystencji podczas pobierania do badań próbek oraz badanie poziomu temperatury otoczenia i betonowej mieszanki. Do dnia badania wykonuje się i odpowiednio pielęgnuje próbki. Po upływie 28 dni należy sprawdzić wytrzymałość betonu związaną ze ściskaniem od momentu wbudowania mieszanki. W tym czasie określa się także gęstość betonu w czasie przeprowadzania wytrzymałościowych badań.  (uprawnienia budowlane program) 

Kontrola posadzek monolitycznych z betonu
Kontrola posadzek monolitycznych z betonu

Ocena podłoża

Dokonując oceny podłoża należy sprawdzić jego wytrzymałość na odrywanie, ściskanie, występowanie na powierzchni cementowego mleczka, poziomu wilgotności, czystość oraz poziom zanieczyszczeń substancjami, jakie obniżają przyczepność. Ważne jest także sprawdzenie wszelkich nierówności oraz poprawności w kształtowaniu w podłożu spadków. Korzystanie z przemysłowej posadzki rozpoczyna się zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Musi on zostać odpowiednio ujęty w projekcie posadzki. Dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie go w taki sposób, aby projekt uzależniał moment, w którym można rozpocząć użytkowanie od temperatury otoczenia oraz od czasu. (uprawnienia budowlane segregator)  

Twarda wierzchnia warstwa na posadzce

Na posadzce wykonanie wierzchniej twardej warstwy zależy od spełnienia podstawowego warunku. Warunkiem tym jest odpowiednie oraz prawidłowe wykonanie podkładu. Taki podkład przybiera zwykle postać nośnej betonowej płyty. Podkład powinien zapewniać możliwość przenoszenia wszelkich mechanicznych obciążeń, jednocześnie współpracując pomiędzy wykończeniową a nośną warstwą. Zanim przystąpi się do dalszych etapów prac bardzo ważną kwestią jest przeprowadzenie poprawnej oceny w związku z podkładem z betonowej płyty. Kiedy zajdzie konieczność należy wykonać odpowiednie naprawy albo wzmocnić ją. Przykładowo jakość podłoża pod żywiczne rodzaje posadzek w przynajmniej 50% decyduje o końcowym efekcie. (uprawnienia budowlane 2022) 

Rozszerzenie badań posadzek

Mając do czynienia z uwarunkowaniami dodatkowymi w szczególnych przypadkach zakres badawczy może zostać rozszerzony. Rozszerzenie może obejmować pomiary wilgotności czy zawartość w betonie stalowych włókien.   (uprawnienia budowlane kontakt) Niezbędna staje się tu kontrola, jaką prowadzi niezależne laboratorium, inne niż dostawca betonu. Musi ono posiadać niezbędny do przeprowadzenia badań sprzęt. Beton sprawdza się pod kątem konsystencji, jaką założono w węźle, jak również na budowie za pomocą metody polegającej na opadzie stożka. Kontroli podlega także wykonanie pomiaru temperatury betonowej mieszanki i gęstość mieszanki. Nie wolno dolewać wody, aby poprawić konsystencję betonu. To może skutkować obniżeniem się poziomu wytrzymałości. Pojawić się może pylenie betonowej powierzchni albo zwiększy się w betonie skurcz. Chcąc sprawdzić poziom wytrzymałości betonu na ściskanie pobiera się odpowiednią ilość próbek. Na każde 50 m3 pobiera się minimum dwie próbki betonu. Pobieranie próbek odbywa się w losowy sposób oraz równomierny w czasie betonowania. Ich badanie i przechowywanie musi przebiegać zgodnie z wymaganiami, jakie ujęte są w normie. (uprawnienia budowlane cennik)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com