fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Tytuł zawodowy architekta – jak zacząć nasze starania?

Tytuł zawodowy architekta, jak zresztą i wiele innych, możemy otrzymać po spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim musimy mieć za sobą studia wyższe, jednolite pięcioletnie bądź pierwszego i drugiego stopnia. Oczywiście kierunek nie jest tu obojętny – musi to być albo architektura, albo architektura i urbanistyka. Zakończenie takich studiów skutkuje otrzymaniem dyplomu magistra inżyniera architekta. Kolejnym krokiem jest odbycie praktyki, rocznej przy projektowaniu oraz rocznej na budowie. Zwieńczeniem naszych starań jest złożenie egzaminu architektonicznego. (uprawnienia budowlane 2020 testy)

Opieka nad praktyką

Praktyka zawodowa musi pokrywać się ze standardami kryteriów, które przygotowała Krajowa Rada Izby Architektów RP. W zgodzie z najnowsza ustawą o zawodzie architekta, pieczę nad praktyką zawodową stanowi patron. Może nim zostać każdy, kto ma odpowiednie uprawnienia budowlane i tytuł zawodowy architekta od co najmniej 5 lat. Patron przygotowuje praktykanta do przyszłego zawodu. Na koniec potwierdza on praktykę odbytą przez kandydata; nie może też uchylać się od obowiązków związanych z prowadzeniem patronatu. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Tytuł zawodowy architekta – kiedy rozpoczyna się praktyka?

Momentem rozpoczęcia praktykowania jest wpisanie kandydata na listę praktykantów. Taką listę prowadzi każda okręgowa izba architektów. Oczywiście istotną wiadomością dla nas jest to, która z nich jest nam właściwa miejscowo. Oczywiście praktykant znajdujący się na liście okręgowej izby architektów, ma określone prawa i obowiązki. Znajdziemy je we wcześniej wspomnianych standardach praktyki zawodowej. (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Jak kończy się praktyka?

Zaliczenie praktyki zawodowej nastąpi wyłącznie wtedy, gdy kandydat będzie podczas praktyki pełnił funkcje techniczne na budowie i przy pracach projektowych. Praktyka na budowie może przybrać zresztą nie tylko postać pełnienia tych funkcji, ale i na czynnościach inspekcyjno-kontrolnych (nadzór budowlany). Po te i więcej informacji warto sięgnąć do projektu ustawy o zawodzie architekta. Na zakończenie warto dodać, że praktykę możemy odbyć również za granicą. Wtedy należy jednak pamiętać o tym, aby osoba kierująca naszym zdobywaniem doświadczenia zawodowego posiadała tytuł zawodowy architekta i odpowiednie uprawnienia (dla danego państwa). (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.