fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badania stropów o znacznych powierzchniach przeprowadza się na skutek wykonania na obwodzie badanej konstrukcji obrzeża drewnianego. Wykonuje się go na podłożonej warstwie papy oraz z płachtą brezentową, którą formuje się w kształt zbiornika.

Pionowe siły skupione można uzyskać na skutek obciążenia pomostów balastem. Pomosty te są zawieszone na konstrukcji za pomocą stalowych prętów. Z kolei poziome siły uzyskuje się dzięki dźwigarkom hydraulicznym lub mechanicznym z zastosowaniem wielokrążków oraz systemu bloków do zmiany pionowego kierunku obciążeń na poziomy.

Dynamometr dźwigniowy lub hydraulicznych wykorzystuje się do pomiaru siły (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Do tego celu w dźwigniku należy zamocować końce lin, żeby dynamometr przymocować bezpośrednio do liny. Przerwanie obciążenie powinno mieć miejsce w momencie, kiedy stosuje się czujniki o małym zasięgu, a ich wskazania są coraz bliższe odczytowi krańcowemu. Należy wówczas zanotować odczyt danego czujnika i przestawić się na nowy odczyt, który będzie w pobliżu zera.

Badanie stropów
Badanie stropów

W przypadku badania konstrukcji na zniszczenie należy po przekroczeniu obciążenia obliczeniowego usunąć aparaturę narażoną na uszkodzenie, a dalsze badania prowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych.

Analiza wyników badań obejmuje:

– wyznaczenie nieznanych parametrów statyczno-wytrzymałościowych oraz sztywność,

– pracę sprężystą, klawiszowanie i nośność dla elementów zginanych,

– stateczność i nośność dla elementów ściskanych.

Przedmiot badań

Przedmiotem badań był zespół konstrukcji żelbetowej typu „H-Muranów”. Składał się on z:

– prefabrykowanych ram z żelbetu,

– prefabrykowanych płyt żelbetowych, które oparto na ramach.

Konstrukcja ta składała się ze szkieletu żelbetowego, który powstał z prefabrykowanych ram żelbetowych w kształcie litery „H” ze wspornikiem. Razem tworzyły one szkielet żelbetowy trójprzęsłowy wielopiętrowy w płaszczyźnie poprzecznej w kierunku długości budynku. Płaszczyzny te rozstawiono w kierunku budowy w odległości 3,24 m (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Każda z płaszczyzn, która utworzona została z ram prefabrykowanych, wykonana była z dwóch ram typu „H” w kierunku szerokości budynku, czyli wzdłuż wymiaru 11,70 m.

Ramy wszystkich kondygnacji charakteryzowały się takimi samymi wymiarami i kształtami. Rama powstała na skutek połączenia słupów o przekroju poprzecznym 28×30 cm, które połączono ryglem o przekroju poprzecznym 30×25 cm. Na tych ryglach opierały się płyty stropowe. Miały one kształt panwi o grubości płyty 4 cm i wysokości żebra 20 cm.

Na potrzeby badań zmontowano segment dwóch przęseł płyt stropowych. Opierały się one na trzech kompletach ram. W ten sposób środkowy komplet ram otrzymał pełne obciążenie maksymalne. Próbne obciążenie przeprowadzono dla następujących badań:

a) badanie na sprężystość:

– polegają ono na pomiarze odkształceń sprężystych i trwałych pod działaniem normowego obciążenia użytkowego (wg PN-B/56-03260 p. 7),

b) badanie wytrzymałości:

– prowadzi się je aż do zniszczenia konstrukcji szkieletu,

– miało ono na celu określenie współczynników pewności.

W każdym punkcie pomiarowym na konstrukcji podwieszono drut stalowy, który obciążono ciężarkiem. Do drutów podwiesza się łatki niwelacyjne. Do niwelacji stosuje się najczęściej niwelator precyzyjny typu NA-1, którego dokładność wynosi 0,05 mm. Niwelator należy ustawić w takim miejscu, żeby możliwe było odczytanie danych na 57 łatkach niwelacyjnych z jednego stałego stanowiska. Reper niwelacyjny zastosowano, żeby zachować ciągłość odczytów. Obciążnikami były bloczki betonowe, których ciężar wcześniej wyznaczono (uprawnienia architektoniczne 2022). Badanie to powtórzono na trzech fragmentach konstrukcji.

Badania kontrolne

Badania kontrolne należy przeprowadzać w następujących przypadkach:

a) przy stwierdzeniu omyłek w projekcie lub niezgodności projektu z normami po wykonaniu całości lub części budowli,

b) w przypadku wykrycia wad w wykonaniu elementu prefabrykowanego wbudowanego w konstrukcję,

c) przy obniżeniu nośności elementów konstrukcji na skutek ujemnego działania wpływów atmosferycznych w czasie ich wykonywania,

d) przy obniżeniu nośności konstrukcji wskutek niewłaściwego użytkowania (przeciążenia, wybijanie otworów, korozja chemiczna przemysłowa),

e) przy zmianie przeznaczenia budowli (na bardziej niekorzystne warunki obciążeniowe) wynikłej w późniejszym okresie wznoszenia budowli.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com