Zdobyć uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane dają możliwość kierowania robotami budowlanymi oraz zarządzania projektami. Świadczą o naszym doświadczeniu ale również nakładają na nas pewne obowiązki i odpowiedzialność za wykonywane prace. Czy warto zatem starać się o zdobycie uprawnień budowlanych?