Wygląd egzaminu pisemnego

Egzamin, który musimy zdać ubiegając się o uprawnienia budowlane, składa się z dwóch części. Część pierwsza – ustna – jest uważana za łatwiejszą. Nie warto jednak przeceniać swoich możliwości i odpuszczać sobie naukę do testu, ponieważ jest on przepustką do egzaminu ustnego. Warto wiedzieć, jaki jest wygląd egzaminu pisemnego i jak dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza w świetle statystyk z ostatnich lat. Mówią one, że z roku na rok zdawalność maleje. (testy uprawnienia budowlane)

Wygląd egzaminu pisemnego – kto za niego odpowiada?

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dba o przygotowanie pytań do egzaminu. Zestawy opiera się oczywiście na aktualnie obowiązujących przepisach. W opracowanej w ten sposób bazie pytań znajdziemy ponad kilka tysięcy zadań. To właśnie spośród nich tworzy się w sposób losowy testy, dla każdej specjalności i każdego zakresu uprawnień budowlanych. Warto pamiętać, że przed rozpoczęciem każdej sesji egzaminacyjnej izby publikują wykazy norm i aktów prawnych. Przed podejściem do egzaminu należy się z nimi koniecznie co najmniej zapoznać. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Wygląd egzaminu pisemnego – strona techniczna

Egzamin pisemny przybiera postać testu jednokrotnego wyboru. Oznacza to tyle, że wyłącznie jedna z trzech podanych odpowiedzi na pytanie jest poprawna. Takie kwestie jak liczba pytań, minimalna ilość punktów, czas trwania egzaminu czy jego zakres zależą od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, o które stara się kandydat. Niezmienne jest jednak to, że egzamin ma miejsce tego samego dnia i o tej samej godzinie w każdej z okręgowych izb. Komisja egzaminacyjna wyznacza datę egzaminu, a ich miejsca ustalają już indywidualnie okręgowe izby inżynierów. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Wygląd egzaminu pisemnego – informacje, dokumenty, potwierdzenia

Co najmniej na miesiąc wcześniej od wyznaczonego terminu egzaminu, kandydat otrzymuje informację o dopuszczeniu (bądź nie) do egzaminu. Dokument dostarcza się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wśród przesyłanych informacji znajdziemy też wyznaczoną datę i miejsce, w którym odbędzie się egzamin. To właśnie w tym momencie musimy złożyć opłatę za drugą część postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku pozytywnego zakończenia egzaminu, w bardzo krótkim odstępie czasu ustala się termin egzaminu ustnego. Do tego przystępuje się najczęściej w kolejności alfabetycznej. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.