fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jak powinien wyglądać wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych przygotowywany jest zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wzór wniosku pokazany jest na rysunku poniżej:

wniosek o nadanie uprawnień

wniosek o nadanie uprawnień

We wniosku należy dokładnie sprecyzować kto wniosek składa. Dane kandydata przystępującego do egzaminu na uprawnienia budowlane powinny zawierać:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym (każda Izba Inżynierów Budownictwa obsługuje określony region, zazwyczaj całe województwo, wpisany we wniosku adres musi odpowiadać rejonowi za który odpowiedzialna jest Izba do której z wnioskiem występujemy)
 • telefon komórkowy (w przypadku konieczności sprawnego kontaktu z kandydatem)
 • data i miejsce urodzenia kandydata
 • tytuł zawodowy (np. inżynier, uwaga: magister to tytuł naukowy, nie zawodowy)

We wniosku należy określić specjalność o jaką chcemy się ubiegać. Czyli np. konstrukcyjno budowlaną, inżynieryjną drogową, inżynieryjną mostową, wyburzeniową itd. Następnie należy podać czy chcemy się starać o uprawnienia w ograniczonym zakresie czy może bez ograniczeń. Należy pamiętać przy tym, że o możliwości zdobycia uprawnień w określonym zakresie decyduje posiadane wykształcenie, a nie tylko czyste chęci.  Wniosek należy czytelnie podpisać i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Co należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych?

Do wniosku należy dołączyć określone załączniki. Bez nich niestety wniosek jest bezwartościowy. Wśród załączników znajdują się:

 • odpis dyplomu magistra inżyniera, inżyniera, technika lub mistrza,
 • książkę praktyki zawodowej,
 • życiorys,
 • formularz osobowy,
 • odpis posiadanych uprawnień (jeśli takie już mamy),
 • ksero uprawnień osób, które potwierdzają praktykę,
 • suplement do dyplomu wypis z przebiegu studiów,
 • oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki oraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej,
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • potwierdzenie zatrudnienia lub umowy, na której podstawie odbywała się praktyka,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą wszystkich złożonych dokumentów.

Załączniki należy spakować do teczki formatu A4 i złozyć w odpowiedniej Izbie Inżynierow Budownictwa.

 

Gdzie i kiedy nalezy złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

Wniosek należy złożyć we właściwej miejscowo jednostce Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jednostka właściwa miejscowo to ta, która związana jest z naszym miejscem zamieszkania (nie musi to być miejsce zameldowania, ani prowadzenia budowy). Podczas składania wniosku należy okazać dowód osobisty do wglądu. Termin złożenia wniosku określony jest przez daną jednostkę Izby Inżynierów Budownictwa. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić termin na stronie internetowej lub zadzwonić do danej izby ponieważ terminy te różnią się między jednostkami.

Jeśli chcesz skontaktować się ze swoją Izbą sprawdź jaki jest jej adres i numer telefonu [TUTAJ].

 

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych znajdziesz na naszej stronie: http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/informacje-o-egzaminie.html

Znajdziesz tam również załączniki jakie należy dołączyć do tego wniosku. Dokumetny w formie edytowalnej przesyłamy naszym użytkownikom po dokonaniu zakupu programu.

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0