Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz zrealizowały praktykę zawodową mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Tutaj konieczne jest złożenie wniosku o ich nadanie do właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów. Ważnym aspektem jest to, że liczy się miejsce zamieszczania, a nie zameldowania (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). To bowiem decyduje o przynależności do danego okręgu. Jednakże niektóre izby wymagają przedłożenia dokumentu potwierdzającego meldunek tymczasowy. Z pewnością dobrze jest się upewnić w tej kwestii, ponieważ poszczególne izby różnie interpretują tę kwestię.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Dwie sesje egzaminacyjne

Każdego roku odbywają się dwie sesje egzaminacyjne. Sesja wiosenna przypada zazwyczaj między 15 a 20 maja. Z kolei między 20 a 25 listopada odbywa się sesja jesienna (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Godnym uwagi jest fakt, że egzamin pisemny w każdej izbie rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie. Dzięki temu minimalizuje się niebezpieczeństwo związane z ewentualnym przeciekiem pytań.

Najpierw pisanie, potem odpowiadanie

Istotnie, pierwszą część egzaminu zawsze stanowi egzamin pisemny. Dopiero po teście indywidualnie ustala się termin egzaminu ustnego (programy do uprawnień budowlanych). Jednak, aby w ogóle móc przystąpić do egzaminu konieczne jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego. Przypomnijmy również, że w celu pobrania wniosku najlepiej jest zwrócić się do przypisanej nam izbie. Okazuje się bowiem, że każda izba ma własny wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Potwierdzenie posiadanego wykształcenia

Oczywiście składając wniosek o nadanie uprawnień pamiętajmy, że trzeba do niego dołączyć potwierdzenie posiadanego wykształcenia. I tak może być to odpis dyplomu ze studiów lub zdobyty tytuł zawodowy. Poza tym można przedłożyć suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Te dwa ostatnie dokumenty muszą być podpisane przez kierownika głównej jednostki organizacyjnej uczelni. Nie można zapomnieć również o dołączeniu oświadczenia, które potwierdza odbytą praktykę zawodową. Dodatkowo kandydat zobligowany jest do przedstawienia decyzji, iż jego opiekun posiada uprawnienia budowlane oraz jego wpisu na listę członków samorządu zawodowego. Wraz z wnioskiem składa się także kartę osobową oraz potwierdzenie dokonania opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.