Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne – czym są?

Uprawnienia telekomunikacyjne wchodzą w skład specjalizacji instalacyjnej. W zakresie tej specjalności znajduje się sieć, instalacja oraz urządzenia służące do telekomunikacji. Wśród uprawnień telekomunikacyjnych rozróżniamy te o charakterze nieograniczonym, jak i te w pewien sposób ograniczone. W obu przypadkach jest jednak potrzebne złożenie odpowiedniego wniosku i podejście do egzaminu. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Uprawnienia telekomunikacyjne
Uprawnienia telekomunikacyjne

Nieograniczone uprawnienia telekomunikacyjne

Posiadając nieograniczone uprawnienia telekomunikacyjne możemy w samodzielny sposób pełnić funkcje techniczne podczas projektowania bądź kierowania pracami budowlanymi. Zakres naszych uprawnień obejmuje wtedy zarówno telekomunikację bezprzewodową, jak i telekomunikację przewodową – obie wraz z towarzyszącymi im infrastrukturami. Aby uzyskać nieograniczone uprawnienia należy legitymizować się odpowiednim wykształceniem. Wymienia się tutaj komunikację, elektronikę, elektrotechnikę, elektronikę i komunikację, telekomunikację oraz miernictwo elektryczne. Równie ważne jest jednak odbycie praktyk zawodowych oraz przejście postępowania kwalifikacyjnego z pozytywną oceną. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Ograniczone uprawnienia telekomunikacyjne

Gdy mamy ograniczone uprawnienia telekomunikacyjne, możemy projektować bądź kierować pracami budowlanymi linii lokalnych oraz instalacji telekomunikacyjnych. Gdy chcemy posiadać uprawnienia w stopniu ograniczonym nie musimy ukończyć kierunków studiów, które zostały wyżej wymienione – wystarczą bowiem kierunki pokrewne. Staranie się o uzyskanie ograniczonych uprawnień telekomunikacyjnych może być także możliwe, gdy jesteśmy technikami telekomunikacji. (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Zdobycie uprawnień telekomunikacyjnych

Złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych jest pierwszym krokiem na drodze do zdobycia uprawnień telekomunikacyjnych. Wniosek ten składa się do okręgowej izby inżynierów budownictwa – ma tu znaczenie miejsce zamieszkania kandydata. Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane ustala Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Egzaminy odbywają się zawsze dwa razy do roku (w maju oraz w listopadzie) i są podzielone na dwa etapy: pisemny i ustny. Etapem pisemnym jest test z możliwością jednokrotnego wyboru. W drugim etapie kandydat losuje zestaw pytań i odpowiada na niego przed komisją egzaminującą. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.