Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP

Skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to organizacja o różnej strukturze, która zrzesza techników inżynierów oraz osoby, które kształcą się na dane stanowisko. Uprawnienia SEP są jednym z najważniejszych i powszechnych uprawnień, które powinien posiadać elektryk. Można uzyskać je dzięki odpowiednio zdobytym kwalifikacjom oraz zdanym egzaminom. Uprawnienia SEP pozwalają na eksploatację instalacji elektroenergetycznych. Dodatkowo również  na dozór instalacji elektroenergetycznych oraz gazowych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

"<yoastmark

W jaki sposób uzyskać uprawnienia SEP?

Aby otrzymać takie uprawnienia trzeba przejść odpowiedni program nauki w jednej z trzech grup: uprawnienia elektryczne, uprawnienia energetyczne, uprawnienia gazowe. Następnie należy zdać egzamin na specjalistę posiadającego wyżej wymienione kwalifikacje. Egzamin posiada formę ustną. Po zdaniu takiego egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o posiadaniu uprawnień SEP. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Umiejętności i uprawnienia elektryka są bardzo ważne i cenione, ponieważ to właśnie oni zajmują się instalacją elektryczną w domach prywatnych, firmach, spółdzielniach, przedsiębiorstwach. Tutaj istotne są właśnie uprawnienia, dzięki którym każdy elektryk może wykonywać swoją pracę na różnych stanowiskach. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

SEP jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo – technicznym. Założona została w 1919 roku przez inżynierów, przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stowarzyszenie to monitoruje i rozpatruje zagadnienia naukowo-techniczne, ekonomiczne, prawne, wydaje publikacje i czasopisma naukowo-techniczne, współdziała z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia elektryczne, czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych są potrzebne w celu samodzielnego wykonywania funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych, jako kierownik robót elektrycznych oraz sporządzania projektów instalacji.Uprawnienia budowlane elektryczne wydawane są przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

1 myśl na “Uprawnienia SEP”

  1. Warto w tych czasach inwestować w kursy i szkolenia dla siebie. Elektryk to dosyć interesująca propozycja jako zawód, patrząc przez pryzmat tego, że coraz mniej osób pracuje w tym zawodzie, przekłada się to na wyższe zarobki. Wynagrodzenia ludzi w tym zawodzie powinny rosnąć w kolejnych latach. Ostatnio skończyłem kurs sep G1 i jestem zadowolony, zdobyłem uprawnienia na kolejne 5 lat do obsługi, konserwacji, montażu i kontrolowanego pomiaru.

Komentarze zostały wyłączone.