Uprawnienia budowlane wyburzeniowe

Uprawnienia budowlane wyburzeniowe

Aby uzyskać uprawnienia budowlane wyburzeniowe bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, należy mieć ukończone studia magisterskie. W rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym chodzi o studia, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. Dodatkowo wymaga się też odbycia praktyki na budowie i odbycia dwuletnie i praktyki przy sporządzaniu projektów.

Prace wyburzeniowe polegają na oczyszczeniu działki pod budowę za pomocą różnorodnych metod wyburzeniowy np. wykorzystania materiałów wybuchowych. Prace te są szczególnie niebezpieczne i wymagająca odpowiedniego przygotowania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Działalność ta jest bardzo odpowiedzialna. (testy uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane wyburzeniowe

Uprawnienia budowlane wyburzeniowe

W jaki sposób uzyskać uprawnienia budowlane wyburzeniowe?

Uprawnienia wyburzeniowe są nadawane wyłącznie bez ograniczeń i są związane z projektowaniem robót rozbiórkowych, kierowaniem pracami związanymi z zastosowaniem materiałów wybuchowych.

W przypadku zdobywania uprawnień budowlanych bardzo ważną rolę odgrywa tutaj również egzamin ustny i pisemnym. Aby otrzymać decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych muszą być zaliczone obydwie części egzaminu. W przypadku uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej wyróżniamy specjalności studiów magisterskich, które należy ukończyć. Wyróżnia się tu budownictwo, inżynieria wojskowa, górnictwo i geologia w specjalności eksploatacji złóż. Osoby, które ubiegają się o uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej muszą posiadać tytuł magistra inżyniera, na którymś właśnie z tych kierunków. (testy 2019 uprawnienia)

Kolejnym elementem uzyskania uprawnień jest również odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej, która polega na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych pod kierunkiem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane i jest członkiem samorządu zawodowego lub pełni funkcje techniczne na budowie pod kierunkiem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane i jest czynnym członkiem samorządu zawodowego.

W sytuacji, gdy praktykę wykonujemy za granicą,  osoba nadzorująca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane w danym kraju. (program uprawnienia architektoniczne)

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.