Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Jedną z profesji, która cieszący się dużym zainteresowaniem w branży budowlanej, jest posiadanie uprawnień budowlanych w kierunku inżynierii drogowej. Aby posiąść takowe, należy osiągnąć wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku ściśle związanym z budownictwem. Niezbędne będzie również zdobycie uprawnień budowlanych. Pozwoli to na samodzielne tworzenie projektów oraz kierowanie przebiegiem prac budowlanych. Istnieje również możliwość zdobycia uprawnień w ograniczonym zakresie. Aby je uzyskać, należy ukończyć studia na kierunku budowlanym w stopniu inżynierskim. ( nauka do uprawnień budowlanych)
Samo kierowanie robotami budowlanymi możliwe jest w stopniu nieograniczonym także dzięki posiadaniu miana technika. Pozwala na to tytuł technika budownictwa, drogownictwa lub też technika dróg i mostów kolejowych. Wykształcenie należy uzupełnić o praktyki, których czas trwania mieści się w przedziale od 1 roku do 4 lat. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Zakres uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej

Kiedy proces zdobycia uprawnień budowlanych zakończy się pomyślnie, przyszły inżynier może rozwinąć skrzydła w karierze zawodowej. W skład obowiązków wchodzi między innymi projektowanie obiektów budowlanych. Będą to przepusty i drogie, których normy tworzenia są ściśle wyznaczone w przepisach o drogach publicznych. Posiadanie uprawnień budowlanych w tej specjalizacji pozwala nie tylko na pracę nad obiektami użytku lądowego. Pozwala również na tworzenie projektów i kierowanie budowami przepustów i dróg dla ruchy i postoju statków powietrznych. ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Zakres ograniczony uprawnień budowlanych

Ograniczony zakres uprawnień budowlanych, w zależności od stopnia ograniczenia, pozwala na projektowanie lub też kierowania pracami budowlanym Dotyczy to wyłącznie dróg wewnętrznych lokalnych czy dojazdowych. Od uprawnień w pełnym zakresie odróżnia je to, że osoba posiadająca może projektować jedynie te drogi na terenach przeznaczonych dla sił powietrznych, które nie są przeznaczone dla postoju i ruchu statków powietrznych. Należy pamiętać, że wszystkie prace, czy to projektowe, czy te budowlane, muszą odbywać się zgodnie ze ściśle określonymi przepisami o drogach publicznych. ( program z aktami na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.