Uprawnienia budowlane w Polsce

Uprawnienia budowlane są w Polsce niezbędne do wykonywania wielu zawodów związanych z budownictwem. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

 Zdobycie uprawnień budowlanych wiąże się ze zdaniem egzaminów państwowych, najpierw przechodzi się jednak całe postępowanie kwalifikacyjne, istotne jest również odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej w danym czasie pracy. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego komisja P.I.B. szczegółowo sprawdza kandydata, czy spełnia on wymogi formalne, w ten sposób następnie dopuszcza go do egzaminu. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Podczas postępowania kwalifikacyjnego brane jest pod uwagę wykształcenie kandydata, odpowiednio udokumentowane, a także odbywanie praktyki zawodowej.

Dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi konieczna jest praktyka na budowie, w przypadku uprawnień do projektowania właściwa jest praktyka odbywająca się w biurze projektowym. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Aby uzyskać uprawnienia budowlane trzeba zdać egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny jest określony w formie testu zamkniętego z odpowiedziami A, B, C, jedna tylko odpowiedź jest prawidłowa. W przypadku egzaminu ustnego, podchodzi się do niego tylko i wyłącznie po zdaniu egzaminu pisemnego. Zdaje się go przed odpowiednią komisją. tutaj kandydat musi posiadać wiedzę z zakresu przepisów budowlanych, a także wiedzę praktyczną.

Bardzo istotna jest rzetelne odbycie praktyki zawodowej, którą sprawdza komisja poprzez zadawanie pytań dotyczących właśnie etapu praktyki. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia budowlane można podzielić na kilka grup i specjalności. Pierwszy podstawowy podział uprawnień dzieli się na uprawnienia z ograniczeniami i bez ograniczeń. Przystąpienie do egzaminu  wiąże się także z kosztami od 800 do 1100 zł.

 Jaka jest zdawalność na uprawnienia budowlane?

Jesienią 2018 roku uprawnienia budowlane uzyskało 2581 osób. Zakwalifikowanych kandydatów do egzaminu testowego dopuszczono 3846 kandydatów, z czego 968 zdawało go w trybie poprawkowym.

W tym przypadku zdawalność na egzaminie pisemny wynosiła 79%. Pozytywny wynik uzyskało 74%. W jesiennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia uzyskało 2581 kandydatów. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.