Uprawnienia budowlane – to warto wiedzieć

Uprawnienia budowlane – to warto wiedzieć

Oczywiście posiadanie uprawnień budowlanych daje wiele możliwości do pracy w zawodzie (program uprawnienia budowlane). Przede wszystkim umożliwiają sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie, aby podejść do egzaminu na uprawnienia konieczne jest złożenie wniosku we właściwej miejscowo izbie samorządu zawodowego. Jednak by było to możliwe należy spełniać określone wymagania.

Uprawnienia budowlane – to warto wiedzieć

Kto może podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Bezsprzecznie egzamin na uprawnienia dedykowany jest osobom posiadającym wykształcenie techniczne. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa wymagane w tym zakresie kierunku studiów. Oczywiście kolejnym wymaganiem jest praktyka zawodowa (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Ważnym aspektem jest to, iż koniecznie musi ona być związana z rodzajem oraz zakresem wnioskowanych uprawnień budowlanych.

Kto wydaje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych?

Godnym uwagi jest fakt, że sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie umożliwiają właśnie uprawnienia budowlane . Zatem decyzja o nadaniu uprawnień jest potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Wspomnianą decyzję wydaje właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego. Oczywiście, aby ją otrzymać najpierw trzeba pozytywnie zdać egzamin na uprawnienia budowlane.

Rodzaje samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Z pewnością posiadanie uprawnień budowlanych, a co za tym idzie możliwość sprawowania ww. funkcji daje wiele możliwości. Przede wszystkim inżynier może prowadzić działalność polegającą na fachowej ocenie zjawisk technicznych. Co więcej może samodzielnie rozwiązywać zagadnienia architektoniczne, techniczne oraz techniczno-organizacyjne.

Godne uwagi są rodzaje samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). I tak możemy wyróżnić możliwość kierowania robotami budowlanymi lub budową, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz sprawowania nadzoru autorskiego. Poza tym można wykonywać oraz sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane, Jak również kierować produkcją konstrukcyjnych elementów budowanych, a także sprawować kontrolę i nadzór nad ich wytwarzaniem. Ważnym aspektem jest także sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Istotnie ww. funkcje muszą być sprawowane zgodnie ze specjalnością, rodzajem oraz zakresem uprawnień budowlanych (testy 2020 uprawnienia). Wydawane są do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi, a także bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.