fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jednym z zawodów, do którego wykonywania niezbędne są odpowiednie uprawnienia budowlane, jest zawód inspektora nadzoru inwestorskiego. Podjęcie prac na tym stanowisku, jest możliwe wyłącznie dla inżyniera posiadającego obszerne doświadczenie budowlane, ale przede wszystkim znakomitą znajomość prawa budowlanego. Istotną kwestią jest również fakt, że inspektor nadzoru inwestorskiego w żadnym wypadku nie może być jednocześnie kierownikiem robót budowlanym czy kierownikiem budowy. (uprawnienia budowlane).

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski – wykształcenie i doświadczenie


Inżynier, który podejmie się nadzorowania przebiegu budowy z ramienia inwestora, powinien cechować się dużą znajomością przepisów budowlanych i norm, ponieważ należy je spełnić na poszczególnych etapach budowy. Niezbędne są również odpowiednia praktyka budowlana i wykształcenie z zakresu technicznego. ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Inspektor nadzoru inwestorskiego – zakres obowiązków

Inspektor obligatoryjnie posiadać musi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wymusza to na nim obowiązek członkostwa w Izbie Samorządu Zawodowego. Z pewnością jego wykształcenie musi zgrywać się ze skalą trudności procesów budowlanych przeprowadzanych w danym projekcie. Z racji tego, że inspektor inwestorki reprezentuje interesy samego inwestora, ma on możliwość samodzielnego przeprowadzania kontroli na budowie. Brak potrzeby obecności inwestora rozwiązuje wiele uciążliwych z logistycznego punktu widzenia kwestii.

Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

Prawa, jakie posiada inspektor inwestorski, dużo bardziej jednak wybiegają poza prawo przeprowadzenia kontroli. Jeżeli jakość użytych materiałów, proces przeprowadzania prac budowlanych wzbudza podejrzenia inspektora, ma on prawo ubiegać się o niezbędne analizy i oceny techniczne. Każde takie spostrzeżenie wiąże się z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia inwestora o aktualnym stanie rzeczy. Co więcej, w przypadku zanotowania rażących uchybień lub też braku reakcji na zgłoszone przez inspektora uchybienia, ma on prawo do wstrzymania prac budowlanych. Proces owego wstrzymania odbywa się przy użyciu dziennika budowy. Należy umieścić w nim odpowiednim wpis. ( akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów)

Obowiązek zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

W rzeczywistości nie istnieje żadne prawo, które wskazywałoby na obowiązek zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego przy każdym projekcie. I tak właśnie dzieje się, kiedy w grę wchodzi budowa domów jednorodzinnych lub nieskomplikowanych planów budowlanych.

Inaczej ma się jednak sprawa, kiedy stopień skomplikowania procesu prac budowlanych jest wysoki bądź zaplanowane prace są obszerne. W takiej sytuacji starosta, jako osoba wydająca pozwolenie na budowę, ma pełne prawo nałożenia na inwestora obowiązku powołania takowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Jak inni uczestnicy ma więc prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Jego zatrudnienie nie jest obligatoryjne. O tym czy zatrudnimy inspektora na daną inwestycję decyduje stopień skomplikowania prac. Dla prostych robót takich jak budowa domu jednorodzinnego zatrudnienie takiej osoby nie jest wymagane. Natomiast wymaga się go przy dużych i skomplikowanych czy nietypowych inwestycjach. (programy do uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com