fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uprawnienia budowlane w Polsce – trochę historii

Nadawanie uprawnień w Polsce po raz pierwszy uregulowano w 1928r. na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP  „O prawie budowlanym i zabudowie osiedli”. Data ta wyznacza okres od którego weszła w życie konieczność wykazania się odpowiednimi kwalifikacjami przez osoby, które pracowały w branży budowlanej. Przepisy regulowały kwestię nadania uprawnień aż do 1961, kiedy to po raz pierwszy uchwalona została ustawa Prawo budowlane. Ustawa była oczywiście dostosowana do panujących ówcześnie warunków ekonomicznych i politycznych i przez lata ulegała modyfikacjom. Oba powyższe akty charakteryzowały się zapisem o konieczności zdania egzaminu w celu uzyskania uprawnień budowlanych. Ustawa Prawo budowlane została zmieniona w 1974. Odstąpiono wówczas od zdawania egzaminu na uprawnienia budowlane, a są nazwę „uprawnienia budowlane” zastąpiono słowami „stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”. Dzisiejszą formę Prawa budowlanego znamy jako Ustawę z dnia 7 lipca 11994 roku. Ustawa ta przywróciła pojęcie „uprawnienia budowlane” oraz obowiązek zdawania egzaminu w celu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

uprawnienia budowlane w Polsce

uprawnienia budowlane w Polsce

 

Uprawnienia budowlane w Polsce – definicja

Uprawnienia budowlane w Polsce upoważniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nadawane są przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Okręgową Izbę Architektów. Uprawnienia budowlane można uzyskać w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Wyróżniony jest podział na specjalności wśród których znaleźć można między innymi specjalności: sanitarną, elektryczną, konstrukcyjno-budowlaną, architektoniczną, drogową, mostową, hydrotechniczną, kolejową, wyburzeniową. W celu osiągnięcia uprawnień budowlanych należy zdać egzamin. Przystąpić do niego mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Egzamin na uprawnienia budowlane w Polsce przeprowadzany jest dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Egzamin składa się z części pisemnej – testu i części ustnej. We wszystkich województwach egzamin pisemny prowadzony jest w tym samym czasie. Po egzaminie pisemnym, w kolejnych dniach przeprowadzany jest egzamin ustny.  Część pisemna egzaminu składa się z 30-90 pytań zamkniętych. Część ustna to 5-10 pytań otwartych.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziecie Państwo na naszej stronie www.uprawnienia-budowlane.com oraz na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0