fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uprawnienia budowlane elektryczne

Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych muszą posiadać ukończone studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim, elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka oraz odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów i odbyć półtoraroczną praktykę na budowie. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne

Uzyskuje się w ten sposób uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w przypadku uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie można mieć ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim np. elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka i odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz odbyć półtoraroczną praktykę na budowie. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Jak widać samo ukończenie studiów nie wystarcza, trzeba również odbyć odpowiednią praktykę zawodową i zdać egzamin przed komisją.

Zdobyte uprawnienia budowlane pozwalają posiadaczowi pełnić samodzielne funkcje podczas pracy w sektorze budowlanym. Osoba ta może rozwiązywać problemy techniczne i architektoniczne samodzielnie. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Jak zdobyć uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są wydawane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa w różnych konkretnych dziedzinach. Aby zdobyć gdzie należy ukończyć odpowiednie studia odbyć praktykę która dotyczy sporządzania projektów budowlanych oraz praktycznej pracy na budowie. Następnie zdać egzamin państwowy. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Przepisy regulujące prace elektroinstalacyjne

 Wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz przyznawanie uprawnień jest regulowane w kilku ustawach:

  • Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)
  • Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
  • Rozporządzenie (…) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828)

Uprawnienia elektryczne może zdobyć technik elektroenergetyk, technik elektryk, technik transportu szynowego, elektryk oraz technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych.(pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0