Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń – wymagania

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

Oczywiście ww. uprawnienia można uzyskać do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Poza tym nadawane są one w dwóch zakresach: ograniczonym lub bez ograniczeń (program z aktami na uprawnienia budowlane). W celu zdobycia uprawnień kandydat musi posiadać wymagane wykształcenie oraz zrealizować praktykę zawodową. Aby uzyskać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie, które są odpowiednie dla danej specjalności. W związku z tym kandydat może skończyć studia na kierunku budownictwo dla specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej. Jak również być absolwentem studiów na kierunku urbanistyka i architektura dla specjalności architektura. Od kandydata na uprawnienia wymaga się również odbycia rocznej praktyki przy projektach oraz rocznej na budowie.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie ograniczonym – wymagania

Godnym uwagi jest fakt, że uzyskanie uprawnień w ww. zakresie jest łatwiejsze niż w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń. Przede wszystkim wiąże się to z wymaganiami dotyczącymi wykształcenia (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Istotnie wystarczy tutaj posiadać studia zawodowe na kierunku odpowiednim lub pokrewne z wybraną specjalnością. Z kolei wymagania dotyczące praktyki zawodowej są takie same dla obu zakresów.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – wymagania

Jeżeli chodzi o powyższe uprawnienia, to oczywiście również konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Istotnie nakazuje się ukończenie studiów magisterskich na kierunku odpowiednim dla wybranej przez kandydata specjalności. Konieczne jest także odbycie praktyki zawodowej (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). W tym wypadku praktykę realizuje się na budowie i trwa ona 1,5 roku. Natomiast nie wymaga się odbycia praktyki w biurze projektowym.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym – wymagania

Aby uzyskać ww. uprawnienia kandydat musi ukończyć studia inżynierskie, inaczej zawodowe na kierunku, który jest zgodny z daną specjalnością. Ważnym aspektem jest to, że czas trwania praktyki uzależnia się od wykształcenia kandydata. I tak w przypadku studiów zawodowych praktyka trwa 1,5 roku (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Z kolei osoba, która ukończyła studia magisterskie na jednym z kierunków pokrewnych dla wybranej specjalności musi odbyć 3-letnią praktykę. Natomiast osoba posiadająca tytuł zawodowy technika lub mistrza jest zobligowana do odbycia 4-letniej praktyki zawodowej.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.