Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Z pewnością osoby, które chcą uzyskać uprawnienia budowlane muszą liczyć się z tym, że jest to długi oraz wymagający proces. Aby je otrzymać konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i odbycie praktyki zawodowej. Istotnie, czas trwania praktyki uzależniony jest od kilku czynników (akty zgodnie z wykazem Izby Architektów). Przede wszystkim bierze się pod uwagę posiadane przez kandydata wykształcenie. Drugim czynnikiem jest to o jakie uprawnienia budowlane ubiega się dana osoba. Pamiętajmy jednak, że praktyka zawodowa jest kluczowa do przyszłego wykonywania zawodu w branży budowlanej.

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa, jako klucz do sukcesu

Istotnie, praktyka zawodowa przygotowuje kandydata na uprawnienia budowlane do egzaminu państwowego. Można powiedzieć, iż jest on zwieńczeniem wieloletniej pracy – zdobycia wykształcenia oraz zrealizowania praktyki zawodowej. Dlatego też tak ważne jest, aby traktować ją z należytą powagą (egzamin na uprawnienia budowlane). To, ile nauczymy się podczas jej trwania nie tylko właściwie przygotuje nas do zdania egzaminu, ale sprawi, że w przyszłości będziemy mogli rozwijać swoje umiejętności.

Na czym polega praktyka zawodowa?

Oczywiście, ww. praktyka opiera się na wykonywaniu określonych czynności w danym czasie. Aby została zaliczona kandydat musi uczestniczyć w pracach projektowych lub pełnić funkcje techniczne na budowie. Tutaj rodzaj wykonywanych czynności zależy od tego, gdzie realizuje się praktykę (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Poza tym trzeba pamiętać, że wykonywane przez praktykanta prace musi nadzorować odpowiednia osoba. Istotnie, jest nią osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń, która jest członkiem samorządu zawodowego. Odpowiednie uprawnienia opiekuna to takie, o które stara się sam kandydat.

Prace wykonywane podczas praktyki zawodowej

Ważnym aspektem jest to, że podczas odbywania praktyki zawodowej należy wykonywać konkretne prace. Nie można ograniczać się jedynie do wspomnianych wcześniej funkcji technicznych. I tak wymaga się, aby kandydat brał udział w czynnościach inspekcyjno-kontrolnych, które są wykonywane w ramach pracy w organach nadzoru budowlanego. Jak również uczestniczył w pracach wykonywanych w organach administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego. Takie jednostki realizują zdania zarządcy drogi publicznej (program na uprawnienia budowlane). Powyższe prace muszą dotyczyć samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych lub techniczno-organizacyjnych. Mogą być również związane z dokonywaniem fachowej oceny zjawisk.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.