fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, umieszczoną w kodeksie cywilnym. Kontrakt ten może dotyczyć wielu zagadnień, w tym realizację inwestycji budowlanej, wykonanie budynku, wykonanie remontu budynku. Różnorodność nazw umowy o roboty budowlane wskazuje, że przedmiotem tej umowy są nie tylko roboty jako takie, ale również realizowany w ich wykonaniu obiekt. (uprawnienia budowlane) Należy dodać, że umowa o roboty budowlane nie jest jedyną która wiąże strony przy realizacji inwestycji budowlanej . Podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie jest ustawa – Prawo Budowlane.

umowa o roboty budowlane
umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest kontraktem, na podstawie którego w ogóle dochodzi do realizacji inwestycji. Nie należy jednak mylić jej z umową o wykonanie projektu budynku, którą zawiera się z projektantem, co poprzedza zawarcie umowy o roboty budowlane. Jest to rodzaj umowy o dzieło, sporządzonej specjalnie ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, ale też profesjonalny charakter wykonawcy oraz z powodu obszernego i odrębnego uregulowania problematyki budowlanej w przepisach prawa administracyjnego.

Elementy umowy o roboty budowlane

Powinna zawierać następujące elementy:

  • – zobowiązanie się wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu
  • – wykonanie przez wykonawcę obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
  • – zobowiązanie się inwestora do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót (przekazanie terenu budowy, dostarczenie projektu) (segregator z aktami prawnymi na uprawnienia budowlane)
  • oświadczenie inwestora do odebrania obiektu
  • – zobowiązanie się inwestora do zapłaty umówionego wynagrodzenia

Według art. 647(1) § 1 strony ustalają wspólnie ze sobą zakres realizowanych robót.

Strony umowy o roboty budowlane

Stronami umowy są inwestor oraz wykonawca. Mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne. Inwestor zamawia wykonanie realizacji i finansuje cały proces. Wykonawca jest strona, której inwestor zleca wykonanie inwestycji. Wykonawca może zatrudnić podwykonawców na podstawie osobnej umowy. (uprawnienia architektoniczne)

Strony precyzyjnie określają cel umowy, może być to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, zespół budowli, renowacja obiektu już istniejącego itd. Celem umowy jest oddanie gotowego obiektu.

Główne obowiązki inwestora to między innymi przygotowanie robót pod względem nie tylko finansowym, ale też organizacyjnym, odebranie obiektu i zapłata wykonawcy. Ma wpływ również na realizację budynku poprzez konsultacje z wykonawcą w trakcie trwania robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, wykonania obiektu i oddania go. (programy do nauki na uprawnienia budowlane)

Wypowiedzenie umowy o roboty budowlane

Możliwość wypowiedzenia lub rozwiązania umowy jest możliwa w przypadku obustronnego porozumienia stron, odstąpić od umowy może w pewnych sytuacjach inwestor:

  • – jeżeli wykonawca nie dotrzymuje terminów
  • – jeżeli praca jest wadliwie wykonana

Strony powinny ustalić istotne terminy przed zawarciem umowy. Umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie, a wymagana dokumentacja budowlana powinna stanowić jej część składową. (testy uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com