Układy torów kolejowych

Układ mieszany

W układzie mieszanym można spotkać wszystkie cechy układów, które zostały wymienione poprzednio (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Mowa tu o układach czołowych, obwodowych oraz przelotowych. Układ mieszany wykorzystuje się najczęściej z tych wszystkich schematów układów torów kolejowych. Z czego wynika jego popularność? Z tego, że pozwala on na jak najlepsze wykorzystanie ukształtowania terenu. Dodatkowo pozwala on na usprawnienie procesu technologicznego.

Układ torów bardzo mocno wpływa na kształt działki. Działa to też w drugą stronę – kształt działki ma wpływ na wybór układu. Należy pamiętać o tym, że działka nie powinna być za bardzo wydłużona. Spowodowane to jest tym, że wydłużona działka zwiększa długość dróg oraz przewodów instalacyjnych. Nie zaleca się również działek w kształcie kwadratu. W związku z tym najlepszym kształtem jest:

– prostokąt, którego boki są w stosunku 1:2,

– trapez, który ma zbliżone proporcje do prostokąta.

Układy torów kolejowych
Układy torów kolejowych

Warto pamiętać także o tym, że niejednokrotnie najlepszym wyjściem jest wprowadzenie linii kolejowej z naroża działki. Zaleca się również, żeby przygotować schemat, który zobrazuje przepływ ładunków kolejowych, który mówi o stopniu obciążenia za pomocą pasm o odpowiedniej szerokości. Pozwoli to na zorientowanie się w stopniu obciążenia poszczególnych odcinków linii kolejowych. Wykres taki wykonuje się zgodnie z tablicą obrotu ładunków. To, ile będzie przewożonych ładunków (ilość ton, m2 czy sztuk) podaje się w nawiązaniu do określonego czasu (dzień, miesiąc czy rok). Jednoczenie należy koniecznie uwzględnić współczynnik nierównomierności (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Projekt sieci kolejowej

Należy ustalić wszystkie dane, które są niezbędne do tego, żeby wykonać projekt sieci kolejowej. Należy tam uwzględnić takie informacje jak:

– dane o natężeniu przewozów,

– informacje o kierunku przewozów (schemat przepływu ładunków),

– rodzaj trakcji kolejowej – lokomotywy PKP czy własne,

– wybrany układ sieci kolejowej,

– sposób połączenia sieci kolejowej z linią PKP,

– rodzaj taboru kolejowego,

– rodzaj urządzeń przeładunkowych,

– potrzebna szerokość toru – normalna czy wąska (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane).

Wyciąg z przepisów kolejowych, które dotyczą projektowania i budowy kolei przemysłowych

W przepisach kolejowych, które dotyczą projektowania i budowy kolei przemysłowych można znaleźć przepisy, które dotyczą m.in. łuków czy skrajni taboru i budowli. W przypadku łuków regulacje dotyczą tego, żeby:

– stosować jak największe promienie łuków ze względu na to, że pozwalają one na większe bezpieczeństwo jazdy i zmniejszenie zużycia szyn,

– dostać zezwolenie ministra kolei w sytuacji, kiedy mają być stosowane mniejsze promienie łuków niż podaje tablica 11,

– minimalna długość łuku wynosiła 10 m,

– unikać krótkich wstawek między łukami, które są skierowane w jedną stronę,

– wstawiać wstawki proste o długości min. 10 m w przypadku łuków odwrotnego kierunku.

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości na to, żeby zastosować łuki z powodu braku miejsca, należy wykorzystać obrotnice i przesuwnice. Można je zastosować tylko w przypadkach małych obrotach ładunków. Ich wadą jest to, że pozwalają na przetaczanie tylko pojedynczych wagonów i zmniejszają przez to sprawność transportu (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Aby zabezpieczyć tory od zasp ze śniegu, należy unikać płytkich wykopów do 1 m, a także niskich nasypów (do 0,5 m).

W przepisach D-24 zawarte są informacje o skrajni taboru oraz budowli na kolejach, które charakteryzują się takimi szerokościami:

– 600 mm,

– 750 mm,

– 1000 mm,

– 1435 mm.

W przypadku tych działek, których długość jest powyżej 1 km, niezbędne jest dodanie dodatkowego wejścia – co 1 km. Należy też oddzielić od siebie grupy produkcyjne. Dodatkowe wejścia są niezbędne także wtedy, kiedy osiedla mieszkaniowe, które obsługują zakład są bardzo od siebie oddalone, a drogi, które prowadzą do zakładu, musiałyby obiegać dookoła terenu firmy. Ważne jest też to, żeby jedno z wejść na teren zakładu produkcyjnego pełniło funkcję wejścia głównego.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.