fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grabiec opierając się na bogatym materiale doświadczalnym stwierdził, że w przypadku betonów zwartych wykonywanych z wapienia na cemencie portlandzkim 250 dochodzi do zależności pomiędzy R i Rv, która jest liniowa. Wyraża się ona wzorem Rr=0,12*R. Dla betonów, które są wykonywane z cementu 350 uzyskuje się stosunkowo dobrą zgodność używając wzoru Rr=R23. Według niego betonu z kruszywa wapiennego ich przyrost w czasie jest znaczny. Może on wynosić nawet do 45% R28 po 6 miesiącach.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Teoria Grabca

Beton pochodzenia wulkanicznego

Na podstawie badań zagranicznych wykazana została możliwość produkowania betonów z kruszywa wulkanicznego. Ich R wynosi od 20 do 200 kg/cm2. Wartość R można powiększyć poprzez dodanie piasku naturalnego. Wartość ta wrasta wtedy do 300. Według badań Reinsdorfa betony, które są wykonane z porowatej lawy wulkanicznej mają wytrzymałość wynoszącą od 40 do 200 kg/cm2.[segregator uprawnienia budowlane] Ich ciężar objętościowy wynosi od 1200 do 1950 kg/m3. Stosunek wytrzymałości na zginanie i na ściskanie wynosi od 1:2,8 do 1:3,7 dla betonów z pumeksów naturalnych. Dla betonów z porowatej lawy wulkanicznej stosunek ten wynosi około 1:4.

Beton z gruzu ceglanego

Betony wykonywane z gruzu ceglanego są nazywane gruzobetonami. Ich struktura może być jamista, półzwarta lub zwarta. W przypadku betonów lekkich do czynienia mamy w zasadzie tylko ze strukturą jamistą oraz półzwartą.[egzamin na uprawnienia budowlane] Zastosowanie gruzobetonów poza ograniczeniami związanymi ze stosunkowo dużą nasiąkliwością nie różnią się od zastosowań innych odmian betonów zwykłych, które mają zbliżoną wytrzymałość. Do wykonania gruzobetonów jamistych i półzwartych używa się głównie kruszywa frakcji 4/10 i 10/20. Rzadziej można spotkać się z frakcją 20/40. Według niektórych autorów lepiej do betonów jamistych jest stosować drobniejsze frakcje kruszywa. Według nich uzyskuje się dzięki temu lepsze właściwości termoizolacyjne. Jest to jednak kwestia sporna. Według angielskich ekspertów gruzobetony jamiste najlepiej jest wykonywać z kruszywa, które może w całości przejść przez sito o oczkach ¾.[akty uprawnienia budowlane]

Właściwości gruzobetonów

Według „Wymagań technicznych” możliwe jest stosowanie do gruzobetonów gruzu, którego uziarnienie wynosi do 20 milimetrów. Ciężar objętościowy tego rodzaju betonu powinien mieścić się w granicach 1400-1800 kg/m3. W normie zawarte są trzy klasy pustaków 25,50 i 75. W normie tej zawarta jest również informacja o współczynniku przeliczeniowym wytrzymałości, który określa się na walcach o średnicy 16 i wysokości 16 centymetrów.[uprawnienia budowlane] Współczynnik ten waha się od 1,4 do 1,8. W życiu codziennym, żeby uzyskać pustak o klasie 75 należy do jego produkcji wykorzystać beton marki co najmniej 110. Ciężar objętościowy betonu w tym przypadku powinien być większy od 1800 kg/m3. Może on nawet dochodzić do 1900 kg/m3. Do produkcji betonów jamistych najczęściej wykorzystuje się cement marki 350. Jego ilość wynosi od 170 do 300 kg/m3. Jeżeli przy tym betonie używa się zasypki wypełniającej to ilość cementu zmniejsza się do 100-150 kg/m3. W przypadku betonów półzwartych należy używać większej ilości cementu. Jeśli chodzi o twardnienie betonu to jeżeli do produkcji betonu wykorzystuje się cement marki 350 to po 28 dniach można przyjmować A=70 i B-250.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com