Specjalności uprawnień budowlanych

Ważnym etapem pracy w budownictwie jest moment zdobycia uprawnień budowlanych. Dzięki nim możemy w samodzielny sposób pełnić funkcje techniczne w budownictwie. Za tym idzie oczywiście odpowiedzialność zawodowa. Nie można jednak zapomnieć o ważnej kwestii, która pojawia się jeszcze przed rozpoczęciem starań o nadanie uprawnień. Wśród tylu specjalności uprawnień budowlanych, którą z nich wybrać? (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Specjalności uprawnień budowlanych – wyszczególnienie

Obecnie możemy wybierać pomiędzy różnymi specjalnościami, rodzajami a także zakresami nadawanych uprawnień budowlanych. Do wyboru mamy specjalizację architektoniczną oraz konstrukcyjno-budowlaną. Jeśli interesują nas specjalności inżynieryjne, możemy wybrać tą jedną właściwą mając 6 do wyboru: drogową, mostową, wyburzeniową, hydrotechniczną czy kolejową, która dzieli się na kolejne dwie. Kandydat może ubiegać się o specjalizację kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Wśród specjalności instalacyjnych wyróżniamy tą w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych oraz tą w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jest także specjalizacja instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Specjalności uprawnień budowlanych – wykształcenie

Aby ubiegać się o pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, musimy przede wszystkim posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Od kierunku studiów zależy to, jaką specjalizację możemy wybrać. Przepisy określają, które kierunki są dla poszczególnych specjalności pokrewne, a które odpowiednie. Odpowiedni kierunek wraz ze zdobyciem tytułu magistra inżyniera da nam w wybranej specjalności uprawnienia bez ograniczeń. Co ważne, dadzą nam one projektować lub kierować pracami budowlanymi – zarówno oddzielnie, jak i łącznie (do projektowania i kierowania jednocześnie). Ograniczony zakres uprawnień zostanie nam nadany gdy ukończymy odpowiedni kierunek z tytułem inżyniera bądź pokrewny kierunek z dyplomem magistra inżyniera. (egzamin na uprawnienia architektoniczne) (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.