Specjalności instalacyjne

Specjalności instalacyjne dla uprawnień budowlanych dzielą się na trzy odrębne rodzaje. Wyróżnia się uprawnienia w przypadku sieci instalacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. Tutaj inżynier może projektować, a także kierować robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikację bezprzewodową z infrastrukturą towarzyszącą. W przypadku tej specjalności ale w ograniczonym zakresie, osoba uprawniona może projektować obiekty budowlane i kierowanie robotami budowlanymi, które są związane z obiektami jak linię i instalacje lokalne.

Następną specjalnością jest specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

W przypadku specjalności tej bez ograniczeń projektanci, czy inżynierowie kierują robotami budowlanymi, które są związane z instalacjami gazowymi, cieplnymi, kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi i wodociągowymi. Natomiast w specjalizacji z ograniczeniami inżynier jest uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym  wykonywanie przyłączy oraz instalację wymienionych urządzeń, wyłącznie w tych obiektach budowlanych, których kubatura nie przekracza 1000 m3. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Kolejną specjalnością są uprawnienia budowlane instalacyjne, które można zdobyć w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w przypadku uprawnień bez ograniczeń, projektanci  wykonują projekty i kierują robotami budowlanymi, które są związane z siecią instalacji i urządzeniami elektrycznymi, elektroenergetycznymi. Może to występować np. przy budowie sieci kolejowych, trolejbusowych, trakcyjnych, tramwajowych, części stacji metra łącznie z wszelkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania oraz instalacjami elektrycznego ogrzewania rozjazdów. (testy uprawnienia architektoniczne)

W przypadku uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych , w sytuacji uprawnień bez ograniczeń inżynierowie projektują obiekty budowlane lub kierują robotami budowlanymi, które związane są  z siecią instalacji cieplnej, z siecią instalacją wentylacyjnej, instalacji gazowej, instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.