Specjalność inżynieryjna mostowa

Specjalność inżynieryjna mostowa Istotnie uprawnienia w ww. specjalności są nadawane w ograniczonym zakresie oraz bez ograniczeń. W przypadku inżyniera z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zakres jego obowiązków wiąże się z kierowaniem robotami budowlanymi przy obiektach. Są to obiekty drogowe inżynierskie zgodnie z przepisami o drogach … Czytaj dalej Specjalność inżynieryjna mostowa