Specjalność inżynieryjna mostowa

Specjalność inżynieryjna mostowa

Istotnie uprawnienia w ww. specjalności są nadawane w ograniczonym zakresie oraz bez ograniczeń. W przypadku inżyniera z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zakres jego obowiązków wiąże się z kierowaniem robotami budowlanymi przy obiektach. Są to obiekty drogowe inżynierskie zgodnie z przepisami o drogach publicznych (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Poza tym to obiekty kolejowe inżynieryjne, takie jak mosty, przepusty, wiadukty oraz ściany oporowe. Ponadto są to nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych i tunele linowe w rozumieniu warunków technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty oraz ich usytuowanie.

Specjalność inżynieryjna mostowa

Uprawnienia bez ograniczeń oraz w zakresie ograniczonym

Oczywiście uprawnienia dla wspomnianej specjalności bez ograniczeń dają również inne możliwości. Inżynier może obliczać światła przepustów i mostów (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Z kolei uprawnienia w zakresie ograniczonym pozwalają na wykonywanie praz związanych z obiektami budowlanymi. Takie obiekty to przepusty oraz jednoprzęsłowe obiekty mostowe (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Istotnie muszą być one zgodne z definicją znajdującą się w przepisach o drogach publicznych oraz warunkach technicznych, którym odpowiadają obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie. Takie przęsło musi być wykonane z zastosowaniem prefabrykatów, z kolei jego rozpiętość nie może przekraczać 21 m. Oczywiście obiekty muszą być posadowione na stabilnym gruncie.

Wymagane wykształcenie

Ważnym aspektem jest posiadane wykształcenie, które umożliwia staranie się o uprawnienia w ww. specjalności. Aby uzyskać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń trzeba być absolwentem studiów II stopnia na odpowiednim dla danej specjalności kierunku. Poza tym wymaga się ukończenia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej na budowie. Z mniejszymi wymaganiami spotkamy się, jeżeli zależy nam na uprawnieniach w zakresie ograniczonym (egzamin na uprawnienia budowlane). Wówczas konieczne jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku pokrewnym lub studiów I stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności. Z kolei czas praktyki przy projektach oraz pracach na budowie wynosi rok. Podobne wymagania napotkamy starając się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Różnicę stanowi konieczność odbycia jedynie rocznej praktyki na budowie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.