Sklepienia

Obszerność sklepienia

Idąc za tokiem myślenia R. Maillarta odchodzi się od:

-brania pomostów i łączników wśród pomostów oraz sklepień jako partie nie działające wspólnie ze sklepieniami, ustroje o pomostach postawionych na łukach bądź też sklepieniach będziemy traktować jako rozmieszczone z każdych trzech partii i będzie się je analizować oraz konstruować jak ustrój o pomostach zawieszonych do łuków, (uprawnienia budowlane kontakt)

-korzystania z rachunku tylko do określania sił środkowych, bo warto by analizować te sprzęty przydające się do szykowania i ułatwienia systemów sił środkowych przez wzajemne dopasowanie form ogni konstrukcyjnych.

Sklepienia
Sklepienia

Kiedy most jest nieszeroki, najłatwiejszą formą będzie sklepienie całe, nie dzielone na kafle czy mury. (uprawnienia budowlane 2021) Obszerność sklepienia jest zależna od tego, czy życzymy sobie by transportowało ono tylko siły zwykłe, albo siły zwykłe i punkty zginające. W sklepieniach całych transportujących punkty zginające powiększenie obszerności może kierować do średnic, w jakich skurcz betonu sprawia duże naciągnięcia nadprogramowe. Aby tego uniknąć sklepienia robi się z prefabrykatów, bądź unika się obszernych średnich całych, zamiast ich robiąc dwa czy parę łuków o niedużej średnicy.

Ogniwa stężające

Rozdzielenie sklepienia na chociaż dwa oddzielne łuki potrzebuje nadprogramowych ogniw stężających. Przez to też nie jest świetnym rozwiązaniem. Kiedy rozpiętość mostu bywa wystarczająca, lepiej będzie wybrać system podobny do sklepień podobnych mostów kamiennych, dając wszystkim sklepieniom sztywność poprzeczną. Nie poleca się korzystać z dużej ilości łuków. (uprawnienia budowlane program)

Naśladowanie ustrojów mostów ze stali w obiektach betonowych skutkuje za dużym rozdrobnieniem ogniw i nie ułatwia wykonania przez większe płaszczyzny deskowania i liczby uzbrojeń. Cechy konstrukcyjne betonowe, w przeciwieństwie do tych ze stali bywa nieduża liczba części i zastępowanie ogniw drutowych prostych czy krzywych ogniwamy płaszczyznowymi: mury, kafle czy sklepienia. Ustrój pomostu musi zostać dopasowany do ustroju sklepień czy łuków dla ułatwienia form obu tych elementów. Konstrukcja pomostu, tak samo jak w każdych innych typach mostów betonowych, potrafi być mocniej czy mniej rozbieżna, patrząc na wymóg zmniejszenia masy.

Punkt zwrotny

Wymóg łącznego rozpatrywania trzech elementów tych ustrojów jest faktem. Było to punktem zwrotnym w formowaniu mostów łukowych o pomostach wspartych na łukach. (akty prawne uprawnienia budowlane) Na jego podstawie R. Mai Hart w 1928 roku stworzył pierwsze na świecie mosty, w jakich pomost był częścią zabierającą punkty zginające wcześniej transportowane na łuki i sformował sklepienie jako cienki kafel transportujący tylko siły zwykłe. (program egzaminu na uprawnienia) W ustrojach tych siły środkowe w łącznikach doprowadzono do sił zgniatających, a łączniki zrobiono z cienkich murów pionowych. Pomimo to do tej pory ustroje wielu mostów betonowych są robione na wzór mostów kamiennych i formowane z nieuwzględnianiem współdziałania różnych elementów. Naśladownictwo kształtów mostów kamiennych jest miłe dla oka i dekoracyjne. Kształty stworzonej w wyobrażeniach nie zmieniła analiza statyczna jaka punktuje wszystkie detale.

Analiza

Ta analiza bywa głównym aspektem jeśli chodzi o wymiarowanie średnic elementów konstrukcyjnych, ale nie zmieniania ich rozmieszczenia, aby otrzymać lepiej rozmieszczone systemy sił środkowych. Tym też da się pokazać to, że poza widocznym współdziałaniem elementów ustroju mostów łukowych i pomimo natychmiastowego wyprowadzenia wniosków budowlanych, w wielu sytuacjach wzajemne dopasowanie własności odpornościowych różnych ogniw w celu uszykowania sił środkowych nie bywa rozpatrywane. Dzieje się tak również przez nieznanie sposobów formowania odpornościowego. Przyzwyczajenie do korzystania z rachunku w celu skontrolowania sił środkowych bywa tak mocne, że komplikuje jego użycie do uszykowania sił przez zmienienie form ustrojów. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.