Sklepienia

Sklepienia ceglane

Sklepienia ceglane tworzone bywają zazwyczaj przy użyciu zaprawy cementowej albo cementowo-wapiennej. Sklepienia, w jakich obecne jest spore naprężenie, robi się na zaprawie cementowej w proporcjach 1:3-1:4 z niewielką domieszką wapna. Korzystanie z zaprawy wapiennej, jako tej mało porządnej oraz tworzącej deformacje jest nie mile widziane. (uprawnienia budowlane kontakt)

Sklepienia ceglane
Sklepienia ceglane

Wyróżniamy różne konstrukcje sklepień, mianowicie stropowe, łuki w ścianie i odwrócone. Zazwyczaj możemy zauważyć sklepienia rodzaju odcinkowego, a nie tak często półkolistego, parabolicznego czy koszowego. Grubość sklepienia będącego w zworniku musi mieć co najmniej V30 rozpiętości. Grubość sklepienia określa się w zwyczajnych stropach mieszkalnych. W przypadku rozpiętości 2,5-3 metra, skorzystamy z V2 cegły na pełnej długości z dodatkowym uodpornieniem grubości V cegły i szerokości 1-1,5 cegły w odstępach co około 1,2-2 metry. (uprawnienia budowlane 2021)

Wzmocnienia

Wzmocnienia tworzą wychodzące w górę albo w dół żebra. (uprawnienia budowlane program) Mówi się na nie podłęcza oraz nadłęcza. Eksperymentalnie mówi się, że najmniejsze grubości murów podporowych sklepień z normalnych budowlach mieszkalnych, w przypadku jakich grubościach nie występuje konieczność korzystania z kotwi czy innego rodzaju środków konstrukcyjnych, w sytuacjach:

-Jeśli mur bywa środkową podporą dwóch będących blisko siebie sklepień, albo jeżeli robi za podporę, jaka dźwiga poza obciążeniem wybranego sklepienia dodatkowo wagę kolejnej kondygnacji, wtedy grubość muru to V4-7-1/5 rozpiętości sklepienia.

-Jeżeli mur pełni funkcję skrajnej podpory sklepień i nie jest obciążony ciężarem wyższych pięter, wtedy jego grubość musi mieć około Vs rozpiętości sklepienia. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Te przytoczone informacje to tylko przybliżenie, możemy dodać je do projektu, ale warto wtedy skontrolować je statycznie.

Wymiary kamieni

Od razu ponad szczytem nie ustawia się pionowej wspornej spoiny, ponieważ w tym punkcie tworzy się jednolity kliniec, czyli zwornik. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Pomiary różnych kamieni I, a i b ustala się w budynkach inżynierskich w ten sposób:

b-od 20 do 50cm, I musi równać się b, a = b-r-2,5b.

Zwornik zwykle bywa masywniejszy od reszty kamieni. Podczas robienia łuków i sklepień warto skorzystać z zaprawy odpowiednio odpornej, odpowiednio wiążącą z kamieniami. Podczas budowli do murowania korzysta się z zaprawy cementowej 1:3, z niewielką domieszką wapna, a do zapełnienia spoin wykorzystamy płynną zaprawę cementową 1 : 2, czy 1 : 1 (cement znaku 250).

Sklepienie tworzymy na krążynach okrytych całym odeskowaniem albo jedynie krawędziakami umiejscowionymi w punktach spoin wspornych. Daje to łatwość utrzymania nie ruszonej powierzchni z zewnątrz. Ociosując cegłę warto zostawić w niedużym końcu klina około 1/3 grubości cegły, czyli 2h • 6,5 = ok. 4,4 cm.

Różne cegły

Wedle opisanych wcześniej skomplikowani podczas używania normalnej cegły do sklepień, istotne jest pod względami konstrukcyjnymi i ekonomicznymi, żeby używać cegieł klinowych, tak zwanych sklepieniówek. Takiego rodzaju cegły bywają zwykle bardziej drogie w produkcji maszynowej i powinny posiadać kształt wymagany do krzywizny sklepienia. Przez to używane są one w kanalizacjach, bo w budynkach nie za często.

Podczas korzystania ze zwyczajnych cegieł nieociosywanych spoiny wsporne posiadają różne grubości. W przypadku powierzchni podniebiennej spoiny wypadają cieńsze, a przy grzbietowej są grubsze. Kliniec sklepienia zrobiony bywa z cegły razem z dwiema połówkami przyległych spoin. Grubość spoiny potrafi ulegać zmianom w przedziałach od V2 do 2cm, przez co widać, jak odcinek grzbietowy jednego klina potrafi być maksymalnie o 1,5cm szerszy od części podniebiennej. (program egzaminu na uprawnienia)

W normalnej sytuacji w miejskich budowlach, w jakich łuki i sklepienia nie są mocno obłożone, czyli ich grubość jest mała, możemy pominąć ociosywanie. W przypadku budowli inżynierskich, w jakich sklepienia są zazwyczaj grubsze, ociosywanie bywa konieczne.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.