Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Osoby z uprawnieniami budowlanymi są jedynymi, którzy mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Do ich obowiązków należy samodzielne rozwiązywanie zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych oraz konkretnej oceny zjawisk technicznych popartej swoją wiedzą i doświadczeniem. (więcej ciekawostek)

Pełniąc samodzielne funkcje techniczne należy projektować lub sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane. Sprawowanie nadzoru autorskiego, bycie kierownikiem budowy lub robót budowlanych również leży w kwestii samodzielnych funkcji technicznych. Ponadto nadzór inwestorów i kontrolowanie spraw technicznych jeśli chodzi o utrzymania obiektów budowlanych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

By pełnić samodzielne funkcje techniczne konieczne są uprawnienia budowlane. Zdobycie ich wymaga przejścia kilku kroków. Po pierwsze potrzebne jest odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa. Obie te kwestie muszą być dostosowane do stopnia złożenia oraz rodzaju działalności oraz innych wymagań związanych z pełnioną funkcją.(uprawnienia architektoniczne) Wszystko to potwierdzane jest decyzją wydawaną przez organ samorządu zawodowego. Decyzja ta to inaczej właśnie uprawnienia budowlane. Jednakże ostatnim krokiem do uzyskania tych uprawnień jest złożenie egzaminu, który sprawdza znajomość procesu budowlanego od strony teoretycznej jak i strony praktycznej.

Samodzielne funkcje techniczne, a odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa w Polsce obejmuje wszystkie osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne. Tak więc ich prace należy wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz poświęcać należytą uwagę każdej nawet najmniejszej czynności. Dbałość o szczegóły jest niesamowicie ważne w procesie budownictwa. Co więcej należy odpowiednio organizować prace, tak by wszystko było jak najlepszej jakości wykonania i wszyscy byli bezpieczni podczas prac. Funkcje te mogą być wykonywane na podstawie wpisu w drodze decyzji do centralnego rejestru, co widnieje w prawie budowlanym. Poza tym koniecznością jest bycie członkiem we właściwej miejscowo izbie samorządu zawodowego.(uprawnienia architektoniczne-egzamin) Członkostwo potwierdza się wydanym przez izbę zaświadczeniem.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.