Samodzielne funkcje techniczne

Samodzielne funkcje techniczne a ustawa

Obowiązujące przepisy wprost regulują czym są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Z ustawy wynika, że to jest działalność, która jest nieustannie związana z samodzielnymi decyzjami.(program uprawnienia budowlane) Zagadnienia decyzyjności to oczywiście budownictwo, architektura czy zagadnienia techniczno-organizacyjne. Kierownik budowy czy architekt powinien fachowo oceniać zjawiska techniczne.

Czynności osób decyzyjnych

Osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne na co dzień biorą odpowiedzialność za swoje decyzje. Z pewnością podstawowym zajęciem architekta jest projektowanie. Jednak na tym nie koniec. (uprawnienia architektoniczne – egzamin) Do pozostałych czynności należy sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaś kierownik budowy odpowiada za roboty budowlane. Ponadto osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie może być odpowiedzialna za rzeczoznawstwo budowlane, kontrole techniczne w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. (nauka do uprawnień architektonicznych) Dodatkowo mogą to być funkcje kierownicze przy wytwarzaniu elementów konstrukcyjnych oraz ich kontrola.

Aby zostać osobą decyzyjną…

Przepisy mówią jasno. Dlatego osoba, która bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych ludzi, musi wiedzieć co robi. Bezsprzecznie, do tego jest niezbędne wykształcenie oraz praktyka zawodowa. Bez tego nie można starać się o uprawnienia budowlane. To elementarna wiedza, której nie można pominąć w procesie kształcenia. Uprawnienia budowlane w formie decyzji wydają organy samorządu zawodowego. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane) Lista specjalizacji znajduje się w rozporządzeniu. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Reasumując, aby brać za coś odpowiedzialność trzeba o tym mieć pojęcie. Prawdopodobnie jest tak w każdym zawodzie. Formalności należy dopełnić aby była naturalna selekcja. Niewątpliwie tylko doświadczone i kompetentne osoby powinny pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.