fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rzeczoznawca budowlany to osoba, która korzysta w pełni z praw publicznych i posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, czy też inżyniera lub inżyniera architekta. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, ma co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawcą oraz posiada znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Rzeczoznawca budowlany – jak nim zostać?

Osoba, która ubiega się o taki tytuł rzeczoznawcy budowlanego składa za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, właściwym dla miejsca zamieszkania wniosek do krajowej komisji kwalifikacyjnej o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Dokumenty niezbędne do wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego:

  • odpis ukończenia szkoły wyższej, odpis nadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
  • życiorys zawodowy,
  • oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)
  • Dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawcą,
  • dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  • kserokopia wpłaty, opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Dodatkowo należy dołączyć do akt arkusz zbiorczy do odbytej praktyki oraz spis akt. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Tytuł technika budownictwa

Tytuł technika budownictwa dotyczy: technika inżynierii środowiska i melioracji, technika melioracji wodnej lub technika budownictwa. Wiedzą w tym zakresie pozwala na zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej i hydrotechnicznej.

Jeśli chodzi o specjalność instalacyjną i instalację telekomunikacyjną wymagane zawody to technik telekomunikacji, natomiast w specjalności instalacyjnej sanitarnej odpowiedni zawód to technik urządzeń sanitarnych, technik energetyki, technik inżynierii środowiska i melioracji. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Budynki i konstrukcje aby były dopuszczone do użytkowania, muszą spełniać restrykcyjne wymagania. Tutaj duży wpływ na to ma właśnie rzeczoznawca, jest to osoba, która zajmuje się prowadzeniem różnego rodzaju ekspertyz i opinii technicznej, które dotyczą szeroko pojętej  kwestii budowlanej . Samodzielne funkcję w budownictwie, funkcje rzeczoznawcy budowlanego wprowadziło prawo budowlane w 1994 roku.Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com