Rozszerzenie uprawnień budowlanych

Rozszerzenie uprawnień budowlanych jako pogłębianie swojej wiedzy

Uzyskanie uprawnień budowlanych nie musi oznaczać końca naszej edukacji. Zawsze możemy się bowiem zdecydować na rozszerzenie uprawnień budowlanych czy to przez kolejną specjalność, czy przez podniesienia uprawnień do rangi nieograniczonych. Przepisy uwzględniają również i taką możliwość i opisują, jak w takiej sytuacji powinien wyglądać i przebiegać egzamin. (nauka do uprawnień architektonicznych)

Sprawdzenie wiedzy nowej

Jak w przypadku tradycyjnego zdobywania możliwości do wykonywania zawodu i samodzielnych funkcji technicznych, tak i rozszerzenie uprawnień budowlanych wymaga przyswojenia konkretnej wiedzy i umiejętności. Prawo budowlane doprecyzowuje, że w przypadku zdobywania kolejnej specjalności lub rozszerzania uprawnień do ich nieograniczonego zakresu , egzamin powinien skupiać się wyłącznie na sprawdzeniu wiedzy nowej. Oznacza to nic więcej jak to, że będzie on poruszał zagadnienia, które nie miały szansy pojawić się przy poprzednich uprawnieniach. Dzięki temu zakres aktów prawnych, z którymi trzeba się zapoznać, jest znacznie mniejszy. (program na uprawnienia w wersji android)

Indywidualny program egzaminu

W sytuacji o której tutaj mówimy, konieczne jest sporządzenie szczegółowego programu planowanego egzaminu. Z racji swojej specyfiki, taki egzamin każdorazowo przygotowuje się indywidualnie. Ustala się wtedy między innymi ilość pytań oraz zakres aktów prawnych, bez których rozszerzenie uprawnień budowlanych nie byłoby możliwe. Silna indywidualizacja wynika przede wszystkim z dużej ilości możliwości rozszerzania uprawnień. Mamy przecież prawo rozszerzyć je nie tylko o nową specjalizację, ale też o większy zakres czy rodzaj. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Rozszerzenie uprawnień budowlanych a przedstawienie właściwych dokumentów

Rozszerzenie uprawnień nie wymaga od kandydata odbywania kolejnej praktyki zawodowej. W zupełności wystarcza ta, którą przedłożyło się podczas zdobywania pierwszych uprawnień. W przypadku chęci uzyskania uprawnień nieograniczonych, wymaga się wyłącznie przedstawienia dokumentów potwierdzających właściwe ku temu wykształcenie. Kandydaci ubiegający się o uprawnienia w nowej specjalizacji, potwierdzają dokumentami odbycie praktyki zawodowej i poświadczają odpowiednie względem specjalności wykształcenie. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.