fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Praktyka zawodowa- najważniejsze informacje

Każda praktyka zawodowa, by została zaliczona musi trwać odpowiedni okres czasu. Pod tym względem należy bardzo przestrzegać przepisów. Ponadto praktykant musi koniecznie bezpośrednio uczestniczyć w pracach projektowych lub pełnić funkcje techniczne. Każda czynność jest też nadzorowana przez osobę posiadającą nieograniczone uprawnienia budowlane w specjalności takiej samej, o którą ubiega się kandydat. Nie ma przeszkód, żeby praktyka odbywała się za granicą. Wtedy nadzór powinna sprawować osoba z odpowiednimi kwalifikacjami dla danego kraju. Po spełnieniu tych warunków, mamy otwartą drogę, by podejść do egzaminu i w rezultacie otrzymać uprawnienia budowlane. (program na uprawnienia budowlane)

Co trzeba zrobić, żeby móc przystąpić do praktyki zawodowej? Otóż, trzeba ukończyć uczelnię wyższą, otrzymać tytuł zawodowy technika lub mistrza, bądź zdobyć dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie na poziomie technika. (programy do uprawnień budowlanych)

Bardzo ważne jest by praktykę potwiedziła osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń i z taką sama specjalnością co kandydat. Dobrze wiedzieć też, że praktykę można zaliczyć nawet gdy praktykant odył ją po 3 roku studiów.

Dokumentacja związana z praktyką

Każda praktyka zawodowa musi posiadać odpowiednią dokumentację. W tej kwestii zaszło dość sporo zmian w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych z 2014r. Jedną z nich jest zastąpienie dziennika praktyk oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyk.(nauka do uprawnień budowlanych)

Wraz z takim oświadczeniem należy załączyć zbiorcze zestawienie dokumentów zawierających informacje tj. nazwa zadania, czas i formę praktyki oraz dane nadzorującego tą praktyką.

Czas praktyki rozpoczyna się wraz z pierwszym wpisem w zbiorczym zestawieniu. Kiedy składamy wniosek o uprawnienia budowlane, izba samorządu zawodowego uruchamia proces kwalifikacyjny, który polega na weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.