Praktyka zawodowa do uprawnień – czas trwania

Praktyka zawodowa do uprawnień – czas trwania

Istotnie, aby uzyskać uprawnienia należy odbyć praktykę zawodową. Zarówno w przypadku uprawnień projektowych bez ograniczeń, jak i z ograniczeniami trzeba zrealizować roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną na budowie. Ważnym aspektem jest praktyka w przypadku uprawień wykonawczych. Uprawnienia te wiążą się z kierowaniem robotami budowlanymi bez ograniczeń (uprawnienia budowlane 2020). Aby je uzyskać należy odbyć 1,5 roczną praktykę na budowie. Oczywiście realizują je osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku uznanym za odpowiedni dla danej specjalności. Poza tym wymagana jest 3- letnia praktyka na budowie. Tę z kolei mogą zrealizować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku uznanym za odpowiedni dla wybranej specjalności.

Praktyka zawodowa do uprawnień – czas trwania

Długość praktyki zawodowej a poziom wykształcenia

Godnym uwagi jest fakt, że w zależności od poziomu edukacji, na którym jest w danym momencie praktykant, długość praktyki różni się między sobą. W przypadku osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na odpowiednim dla danej specjalności kierunku zobligowane są do odbycia półtorarocznej praktyki na budowie. Oczywiście, jeśli ubiegają się o uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie (program uprawnienia budowlane). Taki sam czas praktyki dotyczy tutaj studentów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym. Natomiast osoby, które starają się o powyższe uprawnienia, ale ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranych specjalności, muszą odbyć trzyletnią praktykę zawodową.

Kiedy konieczne jest odbycie czteroletniej praktyki zawodowej?

Choć czteroletnia praktyka może wydawać się bardzo długim okresem czasu, to jednak w niektórych sytuacjach jest konieczna. Istotnie dotyczy to kandydatów posiadających tytuł zawodowy mistrza lub technika (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Jak również osoby, które posiadają dyplom potwierdzający wymagane kwalifikacje.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Ważnym aspektem jest okres praktyki, którą trzeba odbyć, aby uzyska powyższe uprawnienia. Otóż kandydat zobligowany jest do odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów. Jak również półtorarocznej przy pełnieniu funkcji technicznych na budowie. Co więcej, takie uprawnienia dostępne są po zrealizowaniu rocznej praktyki w biurze projektowym oraz rocznej praktyki na budowie. Widzimy zatem, że czas praktyki zależy od rodzaju wybranych uprawnień (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Istotnie nie można także zapomnieć o tym, iż prace wykonywane w trakcie praktyki muszą być zgodne z wybranym rodzajem i specjalizacją uprawnień budowlanych. Bezsprzecznie tylko wtedy okręgowa komisja kwalifikacyjna zalicza praktykę. Następnie dokonuje one kwalifikacji do egzaminu.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.