Jak ważna jest praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

Jak ważna jest praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

Proces uzyskania uprawnień budowlanych wiąże się ze zdobyciem odpowiedniego wykształcenia. Ale również z odbyciem praktyki zawodowej, przejściem procesu rekrutacji, a także zdaniem egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane. Tak więc praktyka zawodowa jest jednym istotnym elementem bez którego nie możemy uzyskać uprawnień budowlanych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Jak ważna jest praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

Jak ważna jest praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

Długość praktyki zawodowej, która jest potrzebna do uzyskania uprawnień budowlanych określa ustawa Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.

Jak wiadomo praktyka zawodowa pozwala na zdobycie odpowiednich umiejętności praktycznych. Osoba posiadająca samodzielne funkcje techniczne musi wiedzieć jak się nimi posługiwać. Istotne są umiejętności praktyczne i teoretyczne, które dotyczą własnej specjalizacji budowlanej.

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa może być dokumentowane już po zakończeniu trzeciego roku studiów wyższych lub też po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Praktyka zawodowa musi być potwierdzona przez osobę pod której kierownictwem ona się odbywa. Taka osoba posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, zgodnie ze specjalnością, w której praktykant będzie starał się o własne uprawnienia budowlane. Musi on być również w czasie sprawowania opieki nad praktykantem członkiem izby inżynierów budownictwa.est to równorzędne z posiadaniem samodzielnych funkcji technicznych. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Czas praktyki zawodowej

W przypadku uprawnień projektowych długość praktyki zawodowej wynosi łącznie 2 lata, w tym występuje rok przy wykonywaniu projektów oraz rok na budowie. Dzięki praktyce tej można uzyskać umiejętności projektowe, a także zapoznać się z pracą na budowie. Praktyka ta wynosi również 2 lata dla uprawnień w ograniczonym zakresie i bez ograniczeń. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

W przypadku uprawnień wykonawczych, projektowych długość praktyki w ograniczonym zakresie wynosi po półtora roku w projektowaniu i na budowie daje to w sumie łącznie 3 lata.

 

 

 

 

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.