Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Praktyka zawodowa jest jednym z czynników pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane.

Praktyka zawodowa jest bardzo ważnym elementem, dzięki której kandydat uzyskuje uprawnienia  i umiejętności praktyczne, a także wiedzę. Praktyka może się odbywać w biurze projektowym bądź na placu budowy. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Praktyka polega na uczestnictwie w pracach projektowych, bądź uczestniczeniu w pracach budowlanych. Zakres praktyki budowlanej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca. Do praktyki zawodowej zalicza się wykonywanie czynności inspekcyjnych, kontroli w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego, praca w urzędach obsługujących te organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Polega to  na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmujących konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i architektonicznych organizacyjnych. wracam u zarządcy infrastruktury kolejowej w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działających na zlecenie zarządu infrastruktury kolejowej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Do praktyki zawodowej na stanowiskach technicznych, w komórkach, czy działach administracyjnych nie mogą być zaliczone praktyk iw komórkach administracyjnych technicznych i eksploatacyjnych, w których praca nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych. Nie wchodzą w zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorys, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe i inwentaryzacja. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Czas praktyki zawodowej rozliczany jest w tygodniach. Tydzień pracy składa się z pięciu dniu i wcale nie muszą to być dni od poniedziałku do piątku. Na jeden rok praktyki zawodowej składają się 52 tygodnie. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.