fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Praktyka do uprawnień budowlanych

Uprawnienia Budowlane Praktyka

Praktyka do uprawnień budowlanych

Planujesz w najbliższym czasie zdobyć uprawnienia budowlane? Sprawdź czy okres trwania Twojej praktyki zawodowej jest wystarczający aby podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Dokumentacja praktyki budowlanej

Nie tylko zdanie egzaminu jest konieczne, aby otrzymać uprawnienia budowlane. Praktyka również ma ogromne znaczenie i aby ją zaliczyć, trzeba spełnić określone formalności. Obecnie najważniejszy dokument, który potwierdza jej odbycie, to specjalne oświadczenie – jego wzór można znaleźć w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Musi ono zostać podpisane przez patrona praktyki zawodowej lub kierownika zakładu. Ponadto, do tego oświadczenia należy dołączyć zbiorcze zestawienie przebytej praktyki, gdzie powinny zostać wymienione wszystkie prace, jakie były realizowane w tym czasie. Jeśli odbywała się ona zagranicą, dokumentacja sporządzana jest z pomocą zaświadczenia, jakie wydaje kierownik jednostki, w której praktykant pracował.

Szczegóły praktyki

Do przystąpienia do egzaminu na uprawienia budowlane konieczna jest możliwość wylegitymowania się właściwym, określonym przez prawo, czasem spędzonym na zdobywaniu kompetencji. Taka praktyka jest niezbędna do zdobycia kompleksowego doświadczenia w wybranej przez siebie specjalizacji, pojęcia wiedzy teoretycznej i przyswojenia nowych umiejętności. Tylko takie przysposobienie zawodowe może stanowić gwarancję odpowiedniego przygotowana do profesjonalnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji.

Praktyka musi być zrealizowana na budowie lub w biurze projektowym. Długość praktyki zależy od uprawnień o jakie kandydat się opiera i jest określona w poniższych tabelach.

Okres praktyki zawodowej

UprawnieniaWykształceniePraktyka przy sporządzaniu projektów Praktyka na budowie
PROJEKTOWANIE bez ograniczeńukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościrocznaroczna
PROJEKTOWANIE w ograniczonym zakresieukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnościrocznaroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościrocznaroczna
KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI bez ograniczeń ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościpółtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościtrzyletnia
KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI w ograniczonym zakresie ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnościpółtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościpółtoraroczna
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub trzyletnia
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrzaczteroletnia
posiadania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technikaczteroletnia
posiadania w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności czteroletnia
PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI bez ograniczeń ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościrocznapółtoraroczna
PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI w ograniczonym zakresie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościrocznapółtoraroczna
ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnościrocznapółtoraroczna
Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie