fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest dokumentem urzędowym otrzymywanym w drodze decyzji administracyjnej. Zezwala ono na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych (segregator z aktami prawnymi na sesję 2019). Wbrew powyższej definicji ustawowej, pozwolenie to nie jest wystarczające do faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych. Aby było ono ważne, wydająca je decyzja administracyjna musi stać się wiążąca w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. A sam zainteresowany budową, przynajmniej na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem, ma obowiązek zgłosić ten fakt organom nadzoru budowlanego. W przypadku, jeżeli organ ten nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, roboty mogą zostać rozpoczęte. Integralnym załącznikiem do decyzji na pozwolenie na budowę jest projekt budowlany. (uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2019)

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Zdobycie pozwolenia na budowę do najprostszych nie należy. Na początek należy sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na który ubiegamy się o pozwolenie. Jeśli takowego nie stworzono, należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla naszej nieruchomości. Następnie uzyskujemy niezbędne dokumenty, oświadczenia i zgody, aby móc udowodnić, że dysponujemy jakimś prawem do nieruchomości lub do korzystania z niej. Kolejnym krokiem jest uzyskanie i załączenie do wniosku projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno- budowlany). (testy na uprawnienia budowlane) Wypełniamy urzędowy wniosek wskazujący inwestora, rodzaj inwestycji i adres miejsca budowy, a następnie czekamy na podjęcie decyzji. Czas oczekiwania, w zależności od sprawy, wynosi od miesiąca do dwóch.

Pozwolenie na budowę a przepisy

Znowelizowane prawo budowlane ma ułatwić życie inwestorom indywidualnym, chcącym zbudować lub rozbudować dom jednorodzinny. Ma się to stać poprzez wprowadzenie zgłoszenia zamiaru budowy, do którego nie jest równocześnie wymagane pozwolenie na budowę. Uproszczona forma dotyczy tylko tych inwestycji, które nie mają wpływu na sąsiadujące działki, ma to ogromne znaczenie dla drobnych inwestycji. W związku z tym, pozwolenia na budowę nie potrzebują już np. wiejskie obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, uzupełniające zabudowę zagrodową parterowe budynki gospodarcze spełniające określony normy czy zbiorniki na gnojówkę.(akty prawne 2019) Pozwolenia nie wymaga również przykładowo budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania ( działka na której przewidziana jest zabudowa oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu) mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Nie potrzebujemy go również do budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków. We wszystkich spawach, w których, oprócz inwestora, są także inne strony postępowania administracyjnego, należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0