Opiekun praktyki zawodowej

Opiekun praktyki zawodowej

Z pewnością pełnienie powyższej funkcji jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Jednakże wiele osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej nie zawsze wie, jakie wymagania powinien spełniać opiekun praktyki. Istotnie, takie wątpliwości pojawiają się także w przypadku praktyki projektowej oraz na budowie (testy na uprawnienia budowlane). W związku z powyższym warto sięgnąć do art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zawarte w niej przepisy określają, iż „warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju”.

Opiekun praktyki zawodowej

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową?

Oczywiście znajomość przepisów prawa jest tutaj bardzo przydatna. Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie należy sięgnąć do przepisów § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Powyższe Rozporządzenie weszło w życie 11 września 2014 r (program uprawnienia budowlane).  Istotnie, znajdziemy tam zapis, iż praktykę zawodową można rozpocząć dopiero po uzyskaniu  dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Oczywiście, dopuszcza się także posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza.  Jak również posiadanie dyplomu, który potwierdza kwalifikacje na poziomie technika. Taki dyplom musi być potwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i będącą członkiem izby.

Czy opiekun praktyki zawodowej musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń?

Jak widzimy nie ma przepisu, z którego wynikałoby, że opiekun praktyki musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Ważnym aspektem jest to, że osoba nadzorująca praktykę musi posiadać uprawnienia w zakresie i rodzaju, który odpowiada uprawnieniom wybranym przez kandydata. Istotnie, określa to zapis w Regulaminie Postępowania Kwalifikacyjnego (programy do uprawnień budowlanych). W związku z tym, jeżeli kandydat ubiega się o uprawnienia bez ograniczeń, wówczas jego opiekun także musi takie posiadać.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.