Najlepszy czas na rozpoczęcie praktyki budowlanej

Najlepszy czas na rozpoczęcie praktyki budowlanej

Istotnie należy pamiętać, że odbycie praktyki budowlanej jest warunkiem koniecznym, aby móc podejść do egzaminu. To pozytywny wynik egzaminu państwowego na uprawnienia budowlane otwiera drogę do kariery w tej dziedzinie. Oczywiście, aby móc rozpocząć praktykę konieczne jest spełnienie określonych warunków (egzamin na uprawnienia budowlane). Są nimi: skończenie uczelni na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności lub zdobycie  tytułu zawodowego mistrza lub technika. Poza tym praktykę można rozpocząć po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika.

Najlepszy czas na rozpoczęcie praktyki budowlanej

Praktyka budowlana

Godnym uwagi jest fakt,  że w przypadku praktyki budowlanej można wliczyć do niej praktykę odbytą po 3 roku studiów. Taką praktykę odbywa bowiem  każdy student.  Oczywiście bardzo ważne jest to, kto prowadzi praktykę (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Otóż mogą to robić wyłącznie uprawnione osoby. Według przepisów w gestii opiekuna praktyki leży przekazanie kandydatowi swojej wiedzy. Poza tym musi on zostać wprowadzony z tajniki związane z pracą na budowie.

Potwierdzenie praktyki zawodowej

W świetle przedstawionych powyżej informacji wynika, że tylko osoba posiadająca nieograniczone uprawnienia budowlane w specjalności wybranej przez kandydata może sprawować opiekę nad jego praktyką. Istotnie pozwoli to jak najlepiej przygotować kandydata do przyszłego zawodu. Tutaj należy również poruszyć kwestię tego, kto składa podpis na oświadczeniu (egzamin na uprawnienia budowlane). Otóż w przypadku  pracy na budowie podpis na oświadczeniu składa osoba, która nią kierowała, czyli kierownik budowy. Jeżeli natomiast praktyka odbywa się w biurze projektowym, wówczas  podpis składa osoba nadzorująca prace projektowe.

Zmiana przepisów w sprawie dokumentowania praktyki zawodowej

Godnym uwagi jest fakt, że od września 2014 roku  zmieniły się przepisy związane z dokumentowaniem praktyki zawodowej. Nie musimy już dokumentować jej za pomocą dziennika praktyk. Wystarczy oświadczenie podpisane przez opiekuna praktyki (program na uprawnienia budowlane). Istotnie należy również pamiętać o dołączeniu zbiorczego zestawienia obiektów lub projektów, przy których kandydat pracował w trakcie praktyki. Z pewnością nie można zapomnieć o zamieszczeniu w dokumencie daty rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz nazwy zadania. Jak również formy praktyki oraz danych opiekuna praktyki zawodowej.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.