fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przede wszystkim należy wiedzieć, że nadzór inwestorski nie jest wymagany. Jednakże taki obowiązek może nałożyć organ wydający pozwolenie na budowę (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Istotnie funkcję nadzorcy może pełnić tylko inspektor nadzoru inwestorskiego, który jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. W dalszej części dowiemy się, kto może zostać inspektorem nadzoru budowlanego.

Nadzór inwestorski

Kto może zostać inspektorem nadzoru budowlanego?

Oczywiście, aby pełnić ww. funkcję należy spełniać określone warunki. Kluczowe jest posiadanie kwalifikacji do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Takie funkcje to inaczej uprawnienia budowlane (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Z pewnością nie można zapomnieć o odpowiedniej praktyce zawodowej oraz wiedzy budowlanej. Ważnym aspektem jest to, iż inspektor nadzoru inwestorskiego może skontrolować budowę już na samym początku prac budowlanych. Istotnie do najważniejszych zadań inspektora nadzoru należy sprawowanie kontroli nad postępem robót budowlanych oraz pilnowanie interesów inwestora.

Kto powołuje nadzór budowlany?

Godnym uwagi jest fakt, że ww. nadzór może powołać inwestor oraz kierownik budowy. Istotnie wiedza techniczna oraz doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego są bardzo ważne. Jeżeli zatem inwestor nie zna się na budowach, wówczas zaangażowanie do tego inwestora wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Ważnym aspektem jest również to, iż czasem zdarza się odgórne narzucenie nadzoru inwestorskiego. Dzieje się tak wówczas, kiedy roboty są bardzo skomplikowane i wiążą się z dużym ryzykiem. Z kolei przy budowie obiektów jednorodzinnych rzadko dochodzi do takiej sytuacji (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Inspektor nadzoru budowlanego a interesy inwestora

Istotnie inspektor jest osobą, która reprezentuje interesy inwestora na budowie. Musi on dbać o to, aby wszystko przebiegało poprawnie i tak, jak życzy sobie tego inwestor. Bezsprzecznie do jego zadań należy kontrolowanie, czy prowadzone prace budowlane są zgodne z projektem budowlanym. Prace budowlane muszą być również wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa i pozwoleniem na budowę. Z pewnością nie można zapomnieć o tym, że inspektor przeprowadza kontrolę jakości wykonywanych prac budowlanych. Dokonuje również oceny zgodności stosowanych wyrobów budowlanych (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Istotnie do jego zadań należ kontrola oraz obiór robót ulegających zakryciu. Oznacza to zatem kontrolę konstrukcji zbrojenia przed jego zabetonowaniem. Godnym uwagi jest fakt, że inspektor może uczestniczyć w próbach urządzeń technicznych, instalacji i przewodów kominowych. To on potwierdza, że roboty budowlane zostały faktycznie wykonane, a stwierdzone wady usunięte.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com