fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nadzór autorski w świetle prawa budowlanego

Oczywiście, aby móc sprawować nadzór autorski w Polsce konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych. Istotnie umożliwiają one pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeżeli chodzi o czynności, które sprawuje się pełniąc tę funkcję, to jasno określają je przepisy Prawa budowlanego. Nadzór budowlany oparty jest na potwierdzaniu, iż roboty budowlane wykonywane są zgodnie z projektem. Jak również na uzgadnianiu możliwości wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań znajdujących się w projekcie (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Istotnie należy pamiętać, że propozycje takich zmian muszą zostać zgłoszone przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski w świetle prawa budowlanego

Czy należy wprowadzać nadzór autorski?

Istotnie w przypadku ww. nadzoru, to nie jest on obowiązkowy. Inwestor może go ustanowić, jednak nie musi tego czynić (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Godnym uwagi jest fakt, że organ wydający pozwolenie budowlane może powołać nadzór autorski.

Projektant pełniący nadzór autorski

W świetle przepisów budowlanych w Polsce, projektant pełniący nadzór autorski może wejść na teren obiektu w czasie realizacji budowy. Co więcej swoje uwagi wiążące się z realizacją prac budowlanych zapisuje w dzienniku budowy. Ważnym aspektem jest to, że dokonując wpisu może wstrzymać roboty budowlane (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Oczywiście zwykle dzieje się tak w sytuacji, kiedy roboty wykonuje się niezgodnie projektem lub istnieje możliwość zagrożenia. Należy również wspomnieć, że autor projektu jest zobowiązany do uzgodnienia lub sporządzenia indywidualnej dokumentacji technicznej związanej z wyrobem budowlanym, który zostanie użyty w danym obiekcie.

Czy każdy projektant może sprawować nadzór autorski?

Jeżeli chodzi o powyższe zagadnienie, to oczywiście nie każdy projektant będący autorem projektu może sprawować nadzór. Uprawieni są do tego wyłącznie projektanci, którzy posiadają uprawnienia budowlane. Takie uprawnienia zdobywa się po ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów oraz po odbyciu praktyki. W przepisach budowlanych określa się jak długa musi być praktyka, Poza tym, aby uzyskać uprawnienia budowlane należy złożyć dokumentację do procesu kwalifikacyjnego. Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany, wówczas może przystąpić do egzaminu. Oczywiście uprawnienia można uzyskać w wielu specjalnościach (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Jeżeli chodzi o nadzór autorski, to najlepszym wyborem są uprawnienia do projektowania bez ograniczeń .

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com