fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kiedy wymagany jest nadzór autorski nad projektem?

Nadzór autorski polega na stwierdzeniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także a możliwości wprowadzaniu w nim zmian. W polskim prawie budowlanym istnieje zapis, nakładający obowiązek na projektancie do przeprowadzania nadzoru podczas realizacji projektu. Prawo nie reguluje jednak zasad, na jakich miałyby one przebiegać, ani ich częstotliwości.

Wykonujesz projekty budowlane, architektoniczne lub branżowe, ale nie możesz ich podpisać ze względu na brak uprawnień budowlanych? Pomyśl o tym, aby zdobyć uprawnienia i wykonywać projekty samodzielnie. Więcej informacji na stronie TUTAJ.

Nakaz przeprowadzenia nadzoru istnieje niezależnie od zapisów w umowie. Zazwyczaj projektant i inwestor muszą uregulować jak będą one przebiegały. Prawo to nakazuje projektantowi na żądanie inwestora spisanie sprawozdania z nadzoru. W zamian projektant ma wstęp na teren budowy wgląd do dziennika. Może także wstrzymać prace w razie stwierdzenia o możliwości wystąpienia zagrożenia lub wykonywania prac niezgodnie z projektem. Nadzór powinien odbywać się w trakcie kolejnych etapów budowy. Projektant może powierzyć nadzór osobie trzeciej, która posiada odpowiednie uprawienia. Należy o tym powiadomić inwestora. Projektant może także zatrudnić osoby do zespołu nadzorującego. Będzie się on składał się z głównego projektanta oraz specjalistów, sprawującymi kontrolę nad poszczególnymi elementami budowy. Dodatkowo, jeśli autorami jest kilku projektantów, to każdy ma prawo do nadzorowania budowy lub jej części, za którą odpowiadają.

Do obowiązków autora podczas nadzoru należy: sprawdzanie zgodności realizacji budowy z projektem, uzgadnianie możliwości zmian w projekcie, wyjaśnianie wątpliwości w projekcie, ocenie efektów prac. Za to wszystko projektantowi należne jest wynagrodzenie w wysokości, jakie zostało zapisane w umowie z inwestorem.

Autor może skorzystać z prawa do nadzoru, ale nie musi, jeśli inwestor tego nie zażąda. Wówczas inwestor zatrudnia inny zespół do nadzoru. Powoduje to jednak, że w przypadku błędów podczas budowy trzeba ocenić czy przyczyną jest zły projekt, czy nieodpowiedni nadzór. Istnieją też przypadki, gdy inwestor zleca nadzór, bez wiedzy projektanta. Wówczas ma to charakter nadzoru prac, a nie nadzorem autorskim. Jest to związane z prawem autorskim. Otóż , pomimo że budynek materialnie należy do inwestora, autor zachowuje prawa autorskie do projektu, których nie można przekazać innej osobie.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com